ระบบอัตโนมัติสำหรับชำระเงินให้การจัดซื้อ

จัดการให้กระบวนการสั่งซื้อของคุณเป็นไปแบบอัตโนมัติและยุติการจัดซื้อนอกระบบ

ระบบอัตโนมัติตั้งแต่การซื้อจนถึงการชำระเงิน


ระบบ P2P อัตโนมัติทำงานอย่างไร


สิทธิประโยชน์

โบรชัวร์ระบบ P2P อัตโนมัติ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการที่วีซ่าสามารถจัดหาให้ได้

ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตอนนี้

Graphic showing the two-way flow of cash flow management

ติดต่อวีซ่า

กรอกแบบฟอร์มที่เรียบง่ายนี้เพื่อให้ตัวแทนของวีซ่า สามารถติดต่อคุณได้

คุณอาจจะสนใจในเรื่อง


Customer paying for a coffee using a Visa credit card. Unexpected expenditures with company cards, such as eating out, necessitate good spend management protocols
ymabii-info-for-small-business-800x450.jpg
Business owner examining the Visa business software solutions that are enabling their business to grow