ทุกคนควรได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกัน

เรากำลังดำเนินการเพื่อยกระดับผู้หญิง คนผิวสี และชุมชน LGBTQ+ เพราะทุกคนสมควรได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันในความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ

นำเสนอความเป็นไปได้สำหรับทุกคนในทุกที่

ทุกๆ วัน เราจะค้นหาวิธีใหม่ๆ ในการรวมบุคคล ชุมชน และธุรกิจขนาดเล็กเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโลกมากขึ้น

โลกที่ครอบคลุมมากขึ้นเริ่มต้นด้วยนวัตกรรม


2564 และปีต่อๆ ไป

เรากำลังสร้างสภาพแวดล้อมที่ให้การยกย่องภูมิหลังและมุมมองที่หลากหลาย และผลักดันความสำเร็จภายในบริษัทของเรา