เงื่อนไขการให้บริการของ Visa Solution

ข้อควรทราบ: โปรดอ่านเงื่อนไขการให้บริการ (“เงื่อนไข”) ต่อไปนี้ของ VISA SOLUTION อย่างละเอียด คุณรับทราบว่าคุณมีความเข้าใจและยอมรับในเงื่อนไขทั้งหมดเหล่านี้ หากคุณได้ลงทะเบียนใน VISA SOLUTION หรือเปิดใช้งานบัตรสำหรับ VISA SOLUTION เงื่อนไขเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้แทนเงื่อนไขก่อนหน้านี้ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ VISA SOLUTION

สำหรับการลงทะเบียน Visa Solution หลังจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ข้อต่อไปนี้จะมีผลบังคับใช้

Visa Solution ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้ถือบัตร คุณเข้าใจว่าในกรณีที่ผู้ออกบัตรของคุณให้บริการ Click to Pay คุณอาจจะไม่มีสิทธิ์สำหรับ Visa Solution อย่างไรก็ตาม Visa อาจประสานงานกับผู้ออกบัตรของคุณ (รวมถึงการแบ่งปันข้อมูลที่คุณมอบให้เพื่อลงทะเบียนสำหรับ Visa Solution) เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะได้รับบริการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ หากคุณมีคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์ของ Visa Solution คุณเข้าใจว่าการรับทราบและการยืนยันเงื่อนไขเหล่านี้ไม่ได้เป็นการทำข้อตกลงกับ Visa และเงื่อนไขที่เหลือจะไม่มีผลบังคับใช้ เงื่อนไขที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่เป็นไปตามที่ให้คำนิยามไว้ในเงื่อนไขเหล่านี้

  1. Visa Solution

  Visa Solution ดำเนินงานโดย Visa U.S.A. Inc. (“Visa”) ข้อมูลการติดต่อสำหรับ Visa จะอยู่ในภายใต้หัวข้อติดต่อเราในข้อ ฏ ด้านล่าง

  คำว่า “Visa Solution” ที่ใช้ในเงื่อนไขเหล่านี้ จะหมายถึงรายการต่อไปนี้ทั้งหมด: คุณลักษณะ ฟังก์ชันการทำงาน และบริการต่าง ๆ ของ Visa Click to Pay และ/หรือ Visa Checkout ทั้งหมดซึ่งมีให้บริการในขณะนี้หรือจะเพิ่มในอนาคต ไม่ว่าจะมีให้บริการในแบรนด์ Visa Click to Pay, Visa Checkout หรือชื่ออื่น ๆ และไม่ว่าจะมีให้บริการผ่านเว็บไซต์ Visa Solution หรือเว็บไซต์สำหรับมือถือซึ่งดำเนินงานในฐานะโดเมนหรือโดเมนย่อย (“เว็บไซต์”) หรือผ่านแอปพลิเคชันหรือฟังก์ชันการทำงานที่เสนอโดยธนาคารที่ออกบัตรหรือสถาบันการชำระเงิน, ร้านค้า หรือบุคคลที่สามอื่น ๆ (เรียกรวมกันว่า “บริการ”), โลโก้, การออกแบบ, ข้อความ, รูปภาพ, วิดีโอ, กราฟิก, ซอฟต์แวร์และเนื้อหาอื่น และเอกสารของ Visa หรือผู้ออกบัตรใบอนุญาตใช้งานที่มีให้บริการผ่านทาง Visa Solution และการเลือกและการจัดการที่เกี่ยวข้อง (เรียกรวมกันว่า “เนื้อหา”) และฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของ Visa ตลอดจนเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการทำให้ Visa Solution สามารถให้บริการแก่คุณได้ (เรียกรวมกันว่า “ระบบ Visa Solution”)

  Visa Solution นำเสนอ (i) ความสามารถในการจัดเก็บบัญชีการชำระเงินและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงินและการจัดส่ง (“รายละเอียดบัตร”) สำหรับบัตรเครดิต บัตรเดบิต และบัตรเติมเงิน Visa ของคุณที่สามารถโหลดใหม่ได้ และบัตรหรือวิธีการชำระเงินอื่น ๆ ที่ Visa พิจารณาว่ามีสิทธิ์ที่จะใช้ร่วมกับ Visa Solution (“บัตรที่มีสิทธิ์”) และ (ii) ความสามารถในการใช้ Visa Solution เพื่อแบ่งปันรายละเอียดบัตรของคุณกับร้านค้าหรือบุคคลที่สามอื่น ๆ ที่แสดงไอคอน Click to Pay ‍ ที่ยอมรับ Visa หรือที่แสดงเครื่องหมาย Visa Checkout เพื่อให้บุคคลดังกล่าวสามารถทำธุรกรรมได้ Visa อาจจะอัปเดตรายละเอียดบางอย่างของบัตรโดยอัตโนมัติ เช่น เลขที่บัตรและวันหมดอายุ ตามที่สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลอื่น ๆ ที่ออกบัตรที่มีสิทธิ์ของคุณ (“ผู้ออกบัตร”)

  ผู้ออกบัตรของคุณอาจให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรที่มีสิทธิ์ของคุณ เช่น คะแนนสะสม ตัวเลือกการผ่อนชำระ และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ของบัตรที่มีสิทธิ์ หากมีการดำเนินการดังกล่าว เราจะนำเสนอข้อมูลนี้แก่คุณใน Visa Solution ตามที่ได้รับจากผู้ออกบัตรที่มีสิทธิ์ของคุณ หากคุณมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลนี้ โปรดติดต่อผู้ออกบัตรของคุณ  ในกรณีที่เป็นไปได้ Visa จะประมวลผลข้อมูลของคุณเพื่อพิจารณาว่าคุณมีสิทธิ์ได้รับตัวเลือกหรือสิทธิประโยชน์เหล่านี้หรือไม่ และเพื่อแสดงรายการเหล่านี้ต่อคุณ

  เมื่อคุณใช้ Visa Solution เราจะส่งรายละเอียดบัตรของคุณไปให้กับร้านค้าหรือบุคคลที่สามอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้พวกเขาสามารถประมวลผลการทำธุรกรรมได้ Visa อาจสร้างตัวเลขที่ใช้แทนเลขที่บัญชีการชำระเงินของบัตร Visa ที่มีสิทธิ์ของคุณ (โทเค็น) เพื่อนำไปใช้เพื่อช่วยปกป้องบัตรที่มีสิทธิ์ของคุณ คุณยอมรับว่าร้านค้าหรือบุคคลที่สามอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถส่งข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับบัตรที่มีสิทธิ์ของคุณ และยอมรับว่าธุรกรรมของคุณจะเป็นการชำระเงินโดยใช้บัตรที่มีสิทธิ์ตามที่คุณได้ระบุ

  คุณรับทราบว่ารายละเอียดบัตรที่จัดเก็บหรือมอบให้ผ่านการใช้ Visa Solution เป็นการดำเนินการโดยคุณหรือในนามของคุณ สำหรับในบางเขตอำนาจศาล โดยผู้ออกบัตรของคุณ ร้านค้า หรือบุคคลที่สาม และประกอบด้วยข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคล คุณสามารถใช้บัตรที่มีสิทธิ์ร่วมกับ Visa Solution ได้ก็ต่อเมื่อผู้ออกบัตรของคุณถือว่าคุณเป็นผู้ถือบัตรหรือผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต และมีชื่อของคุณแสดงอยู่บนบัตรที่มีสิทธิ์ คุณรับทราบและยอมรับว่าคุณมีความรับผิดชอบต่อความสมบูรณ์และความถูกต้องของรายละเอียดของบัตรและข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณจัดเก็บเพร้อมกับ Visa Solution หรือมอบให้ผ่านทางการใช้งาน Visa Solution คุณต้องใช้ที่อยู่อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกต้องที่คุณเป็นเจ้าของหรือผู้ควบคุมเท่านั้น ถึงแม้ว่า Visa อาจจะทำการตรวจสอบบางอย่างเกี่ยวกับรายละเอียดของบัตรสำหรับบัตร Visa แต่ Visa ไม่มีส่วนรับผิดชอบในความถูกต้องของรายละเอียดของบัตรหรือข้อมูลอื่นที่คุณมอบให้ รวมถึงการที่รายละเอียดของบัตรว่าเป็นข้อมูลปัจจุบันและล่าสุดหรือไม่

  Visa Solution ไม่ใช่ธนาคารหรือบัญชีการชำระเงิน และไม่เสนอเครดิตใด ๆ ให้แก่คุณหรือร้านค้า ธุรกรรมใด ๆ ที่คุณทำโดยการใช้ Visa Solution จะแสดงในบัญชีที่เกี่ยวข้องกับบัตรที่มีสิทธิ์ซึ่งคุณใช้ในการทำธุรกรรมนั้น การชำระเงินของบัญชีนั้นจะเป็นเรื่องระหว่างคุณกับผู้ออกบัตรที่มีสิทธิ์เท่านั้น

  2. ประกาศสำคัญเกี่ยวกับธุรกรรมของคุณ

  ถึงแม้ว่า VISA SOLUTION จะช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับธุรกรรม แต่ Visa ไม่ใช่คู่สัญญาของธุรกรรมนั้น ๆ และการชำระเงินให้กับหรือจากร้านค้าที่เชื่อมโยงกับการใช้ VISA SOLUTION ของคุณ รวมถึงการซื้อหรือการส่งคืนสินค้าหรือบริการ จะถือเป็นเรื่องระหว่างคุณกับร้านค้านั้นเท่านั้น

  ถ้าคุณจำเป็นต้องได้รับการคืนเงินหรือการกลับรายการธุรกรรมใด ๆ ที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นโดยใช้ VISA SOLUTION คุณต้องติดต่อร้านค้าและ/หรือสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องที่เป็นผู้ออกบัตรที่มีสิทธิ์ ซึ่งคุณได้ใช้สำหรับธุรกรรมนั้น ๆ โปรดอย่าลืมว่า Visa ไม่ใช่คู่สัญญาของธุรกรรมดังกล่าว และดังนั้น Visa จึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาใด ๆ ดังกล่าวที่คุณอาจจะมีกับธุรกรรมนั้นได้

  หากคุณมีข้อพิพาทกับร้านค้าเกี่ยวกับธุรกรรมที่ดำเนินการโดยใช้ Visa Solution คุณต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการระงับข้อพิพาทนั้นกับทางร้านค้าโดยตรงหรือกับผู้ออกบัตรของคุณ เนื่องจากวิธีการทำงานของ VISA SOLUTION ดังนั้น Visa ไม่ใช่คู่สัญญาในการทำธุรกรรม

  3. เงื่อนไขให้การบริการ

  Visa Solution อาจไม่สามารถใช้ได้กับบัตรที่มีสิทธิ์บางใบ นอกจากนี้ Visa อาจพิจารณาโดยใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงฝ่ายเดียวในการนำบัตรที่มีสิทธิ์ออกจาก Visa Solution หรือป้องกันไม่ให้บัตรที่มีสิทธิ์นั้นถูกเปิดใช้งานสำหรับ Visa Solution และ Visa อาจจะแก้ไขเกี่ยวกับเกณฑ์การมีสิทธิของบัตรเครดิต บัตรเดบิต และบัตรเติมเงินทั่วไปหรือที่เฉพาะเจาะจง รวมถึงบัตรอื่น ๆ หรือวิธีการชำระเงินที่มีอยู่ในบัตรที่มีสิทธิ์ได้ตลอดเวลา

  4. เกณฑ์การมีสิทธิ์

  บริการของ Visa Solution นำเสนอเฉพาะต่อบุคคลที่:

  1. เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในเขตอำนาจศาลต่อไปนี้: อันดอร์รา, อาร์เจนตินา, ออสเตรเลีย, ออสเตรีย, เบลเยียม, บัลแกเรีย, บราซิล, แคนาดา, หมู่เกาะแชนเนล, ชิลี, จีน (แผ่นดินใหญ่และฮ่องกง), โคลอมเบีย, โครเอเชีย, ไซปรัส, สาธารณรัฐเช็ก, เดนมาร์ก, สาธารณรัฐโดมินิกัน, หมู่เกาะแฟโร, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, เยอรมนี, ยิบรอลตาร์, กรีซ, กรีนแลนด์, ฮังการี, อินเดีย, ไอร์แลนด์, ไอล์ออฟแมน, อิตาลี, คูเวต, ลิกเตนสไตน์, มาเลเซีย, มอลตา, เม็กซิโก, โมนาโก, เนเธอร์แลนด์, นิวซีแลนด์, นอร์เวย์, เปรู, โปแลนด์, กาตาร์, โรมาเนีย, ซานมารีโน, ซาอุดีอาระเบีย, สิงคโปร์, สโลวาเกีย, สโลวีเนีย, แอฟริกาใต้, สเปน, สวีเดน, สวิตเซอร์แลนด์, ยูเครน, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, สหราชอาณาจักร, สหรัฐอเมริกา (รวมถึงดินแดนต่าง ๆ ของประเทศ) หรือนครวาติกัน ตามที่แต่ละเขตอำนาจศาลมีให้บริการ (“เขตอำนาจศาลที่มีสิทธิ์”)
  2. มีอายุบรรลุนิติภาวะในเขตอำนาจศาล มณฑล หรือเขตพื้นที่ที่พำนักอาศัย และ
  3. สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตบนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่น ๆ และ
  4. เป็นผู้ถือบัตรหรือผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาตของบัตรที่มีสิทธิ์ตั้งแต่หนึ่งใบขึ้นไป และอยู่ในสถานะที่ดีเมื่อพิจารณาในแง่มุมของบัญชีบัตรที่มีสิทธิ์

  การเข้าถึง Visa Solution จากสถานที่ใด ๆ ที่บริการนี้ถือว่าผิดกฎหมายหรือได้รับการจำกัด ถือเป็นสิ่งที่ต้องห้าม หากมีการเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจศาลที่คุณอยู่อาศัย คุณต้องยกเลิกการลงทะเบียนจาก Visa Solution ทันที และลงทะเบียนใหม่กับเขตอำนาจศาลใหม่ของคุณหากเป็นเขตอำนาจศาลที่มีสิทธิ์ หากที่อยู่อาศัยใหม่ของคุณไม่ใช่เขตอำนาจศาลที่มีสิทธิ์ คุณสามารถลงทะเบียนใหม่ได้เมื่อ Visa Solution เปิดให้บริการในที่อยู่อาศัยใหม่ของคุณ

  5. การลงทะเบียนและการรักษาความปลอดภัย

  ถ้าคุณเลือกที่จะลงทะเบียนใน หรือเปิดใช้งานบัตรที่มีสิทธิ์สำหรับ Visa Solution จะถือว่าคุณตกลงที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณที่เป็นความจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และครบถ้วนสมบูรณ์แก่เรา และจะอัปเดตข้อมูลนี้กับเราถ้ามีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ กับข้อมูล ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต คุณรับทราบและยอมรับว่า Visa จะไม่ต้องรับผิดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหรือเกิดจากการที่คุณไม่รักษาข้อมูลที่มีอยู่กับ Visa ให้มีความถูกต้อง รวมถึงการที่คุณไม่ได้รับข้อมูลที่สำคัญและการอัปเดตเกี่ยวกับ Visa Solution ถ้า Visa มีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลใด ๆ ที่คุณแจ้งแก่เรานั้นไม่เป็นความจริง ไม่ถูกต้อง หรือไม่สมบูรณ์ Visa อาจระงับชั่วคราวหรือยกเลิกการลงทะเบียนหรือการใช้ Visa Solution ของคุณ และปฏิเสธไม่ให้คุณใช้ส่วนใด ๆ และทั้งหมดของ Visa Solution (หรือเพียงบางส่วน) ในปัจจุบันหรือในอนาคต

  ตามขั้นตอนของการลงทะเบียน คุณจำเป็นต้องกำหนดชื่อผู้ใช้และในบางตลาดได้กำหนดให้คุณต้องตั้งรหัสผ่านด้วย ส่วนของข้อมูลเหล่านี้จะถูกใช้เพื่อทำการยืนยันตัวตนของคุณเมื่อคุณใช้ Visa Solution หากคุณจำเป็นต้องตั้งรหัสผ่าน เพื่อเป็นการป้องกัน คุณควรเลือกรหัสผ่านสำหรับ Visa Solution โดยเฉพาะ และจดจำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ และไม่จดบันทึกรหัสผ่านของคุณลงบนหรือกับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล แท็บเล็ต อุปกรณ์มือถือของคุณ หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้ในการเข้าถึง Visa Solution คุณต้องรับผิดชอบในการปกป้องความลับของชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ (ถ้ามี) นอกจากนี้ หากคุณเลือกที่จะจดจำไว้บนอุปกรณ์หรือเบราว์เซอร์ของคุณ หรือผูกการใช้งาน Visa Solution ของคุณกับกระเป๋าเงินดิจิทัล บนอุปกรณ์ตั้งแต่หนึ่งเครื่องขึ้นไป คุณมีความรับผิดชอบในการปกป้องความปลอดภัยและการเข้าถึงอุปกรณ์ดังกล่าว การปกป้องมีความสำคัญ เนื่องจากเราจะไม่รับผิดชอบหากเกิดความสูญเสียใด ๆ กับคุณอันเนื่องมาจากการใช้งานบัตรที่มีสิทธิ์ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต และ (ขึ้นอยู่กับสถานการณ์) ผู้ออกบัตรของคุณอาจจะกำหนดให้คุณต้องรับผิดชอบต่อการใช้งานบัญชีบัตรที่มีสิทธิ์ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณตกลงที่จะแจ้งให้ Visa ทราบทันทีเกี่ยวกับการใช้ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน (ถ้ามี) หรือบัตรที่มีสิทธิ์ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตใน Visa Solution หรือหากอุปกรณ์ที่คุณเลือกให้จดจำ หรือเชื่อมโยงการใช้งาน Visa Solution กับกระเป๋าเงินดิจิทัลของคุณสูญหายหรือถูกขโมย หรือประสบกับการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการละเมิดความปลอดภัยอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจริงหรือที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน Visa Solution ของคุณ Visa ขอสงวนสิทธิ์ในการลบบัตรที่มีสิทธิ์ของคุณออกจาก หรือระงับหรือยกเลิกการใช้งาน Visa Solution และ/หรือกำหนดให้คุณต้องเปลี่ยนรหัสผ่าน หากคุณมีรหัสผ่าน หาก Visa เชื่อว่าไม่ปลอดภัยอีกต่อไป

  คุณมีความรับผิดชอบในการใช้บัตรที่มีสิทธิ์ของคุณใน Visa Solution และต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าการใช้หรือการเข้าถึง Visa Solution เป็นไปตามเงื่อนไขเหล่านี้โดยสมบูรณ์

  คุณรับทราบว่า Visa อาจส่งรหัสผ่านที่สามารถใช้ได้ครั้งเดียวไปยังอีเมลและ/หรือโทรศัพท์มือถือของคุณเพื่อยืนยันตัวตนเมื่อคุณใช้ Visa Solution

  เราทำการทบทวนมาตรการรักษาความปลอดภัยของ Visa Solution เป็นระยะ ๆ อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลที่คุณส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ตจะมีความปลอดภัยทั้งหมด

  คุณอาจเลือกที่จะใช้ความสามารถบนอุปกรณ์ส่วนบุคคลของคุณ เช่น ลายนิ้วมือ การจดจำใบหน้า และ/หรือรหัสผ่านอุปกรณ์ของคุณ (“พาสคีย์”) ที่เกี่ยวข้องกับ Visa Solution ที่จัดทำโดย Visa การใช้พาสคีย์ของคุณอยู่ภายใต้ข้อตกลงระหว่างคุณกับผู้ผลิตอุปกรณ์ของคุณ ลายนิ้วมือ ข้อมูลการจดจำใบหน้า และ/หรือรหัสผ่านอุปกรณ์ของคุณจะไม่ออกไปจากอุปกรณ์ของคุณ คุณสามารถเลือกได้ว่าจะใช้พาสคีย์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการชำระเงินใด ๆ หรือไม่ และคุณสามารถปิดการใช้งานพาสคีย์ของคุณที่เกี่ยวข้องกับ Visa Solution ได้ โดยการยกเลิกการเชื่อมโยงบัตรของคุณหรือลบอุปกรณ์ของคุณออกที่นี่

  6. ข้อตกลงสำหรับผู้ถือบัตร

  เงื่อนไขเหล่านี้จะไม่เป็นการแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนข้อตกลงใด ๆ กับผู้ออกบัตรของคุณในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบัตรที่มีสิทธิ์ (“ข้อตกลงสำหรับผู้ถือบัตร”) ในกรณีที่มีข้อแตกต่างระหว่างเงื่อนไขเหล่านี้กับข้อตกลงสำหรับผู้ถือบัตรของคุณ ให้ยึดตามเงื่อนไขเหล่านี้เป็นหลักในการกำกับควบคุมความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับ Visa ในเรื่องเกี่ยวกับ Visa Solution เท่านั้น และข้อตกลงสำหรับผู้ถือบัตรของคุณที่ทำกับผู้ออกบัตรของคุณจะกำกับควบคุมความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับผู้ออกบัตรของคุณ คุณมีความรับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าการใช้ Visa Solution ของคุณเป็นไปตามข้อตกลงสำหรับผู้ถือบัตรใด ๆ

  7. ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และภาษี

  คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการจัดหาฮาร์ดแวร์ อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและระบบไร้สาย และรายการอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับคุณในการใช้หรือเข้าถึง Visa Solution และรับผิดชอบในค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อัตราค่าบริการข้อความและข้อมูลที่อาจมีผลบังคับใช้ นอกจากนี้ คุณยังต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ของผู้ออกบัตรที่มีสิทธิ์ซึ่งคุณใช้ที่เกี่ยวข้องกับ Visa Solution และรับผิดชอบในภาษีหรือภาระผูกพันในการรายงานภาษีที่เกี่ยวข้องกับการใช้ Visa Solution ของคุณ

  8. ความเป็นส่วนตัว

  Visa ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามความจำเป็นเพื่อนำเสนอ Visa Solution ต่อคุณ (ตามที่ตกลงในเงื่อนไขการให้บริการ) และเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องตามที่อธิบายไว้ในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวทั่วโลกของ Visa (“ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว”)  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ Visa และบริษัทในเครือเก็บรวบรวม คุ้มครอง และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อคุณใช้ Visa Solution และตัวเลือกความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่คุณได้รับ โปรดดูที่ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวทั่วโลกของ Visa

  หากคุณใช้บริการอื่นที่ดำเนินการโดยผู้ออกบัตรของคุณ ร้านค้าหรือบุคคลที่สามอื่น ๆ (รวมถึงในกรณีที่บริการเหล่านั้นมีให้บริการผ่านทาง Visa Solution) อาจจะมีประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวแยกต่างหาก

  Visa Solution ใช้ฟังก์ชันการกรอกข้อมูลโดยอัตโนมัติของ Google เพื่อปรับปรุงประสบการณ์เกี่ยวกับ Visa Solution  ภายใต้ขอบเขตที่ Google ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ Google จะปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวของตัวเอง

  คุณมีความรับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณยังคงมีความพอเพียงและเป็นปัจจุบัน 

  9. สิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน

  สิทธิในการเป็นเจ้าของทั้งหมดใน Visa Solution ซึ่งรวมไปถึงเนื้อหา จะตกเป็นของ Visa บริษัทในเครือและผู้ออกบัตรใบอนุญาตใช้งานของบริษัท และได้รับความคุ้มครองภายใต้ลิขสิทธิ์ สิทธิในเครื่องหมายการค้า และกรรมสิทธิ์อื่น ๆ (รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญา) และสนธิสัญญาระหว่างประเทศ สิทธิทั้งหมดที่ไม่ได้ให้อนุญาตแก่คุณโดยชัดแจ้งผ่านทางเงื่อนไขเหล่านี้ จะเป็นของ Visa บริษัทในเครือ และผู้ออกบัตรใบอนุญาตใช้งานของบริษัท ไม่มีข้อความใดในเงื่อนไขเหล่านี้ที่เป็นการให้สิทธิใด ๆ แก่คุณในการใช้เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ โลโก้ หรือสัญลักษณ์ของแหล่งที่มาอื่นใดของ Visa หรือบริษัทในเครือ หรือบุคคลที่สามอื่นใด “บริษัทในเครือ” คือนิติบุคคลที่ถูกควบคุม ควบคุม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับ Visa

  10. การให้สัญญาอนุญาต

  Visa มอบสิทธิ์การใช้งานแบบจำกัด เพิกถอนได้ ไม่ผูกขาด ไม่สามารถให้อนุญาตช่วง และไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้ให้กับคุณเพื่อใช้ Visa Solution ตามเงื่อนไขเหล่านี้ตราบเท่าที่คุณลงทะเบียนใน Visa Solution Visa อาจระงับชั่วคราว ยุติ หรือยกเลิกสัญญาอนุญาตนี้ได้ตลอดเวลาไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ โดยดุลยพินิจของ Visa แต่เพียงฝ่ายเดียว สิทธิทั้งหมดที่ไม่ได้ให้อนุญาตแก่คุณโดยชัดแจ้ง จะสงวนไว้โดย Visa บริษัทในเครือ หรือผู้ออกบัตรใบอนุญาตใช้งานของบริษัท

  11. ข้อคิดเห็น

  หากคุณส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ Visa Solution เราอาจใช้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของคุณโดยไม่มีภาระผูกพันต่อคุณ

  12. การกระทำของผู้ใช้

  คุณตกลงว่าคุณจะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และกฎระเบียบที่มีผลบังคับใช้ทั้งหมด รวมถึงข้อกำหนดของกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ Visa Solution ของคุณ นอกจากนี้ คุณตกลงที่จะ:
 • ใช้ Visa Solution ตามที่กฎหมายอนุญาตเท่านั้น
 • ไม่ใช้ Visa Solution ที่เป็นการละเมิดเงื่อนไขเหล่านี้
 • ไม่แทรกแซงหรือรบกวนความปลอดภัยหรือการดำเนินงานของ (หรือการใช้ในทางที่ผิดในลักษณะอื่นใด) Visa Solution หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของ Visa Solution
 • ไม่พยายามที่จะเข้าใช้งาน Visa Solution โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือส่วนใด ๆ ของ Visa Solution ที่มีการจำกัดการเข้าถึงโดยทั่วไป
 • ไม่ใช้ Visa Solution ในลักษณะใดที่อาจถือว่าไม่ถูกต้องและ/หรือเป็นการสร้างความเสื่อมเสีย การใช้ในทางที่ผิด การกระทำที่หยาบคาย แสดงความเกลียดชัง ล่วงละเมิด ลามกอนาจาร ดูหมิ่น คุกคาม ล่วงล้ำความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่น หรือละเมิดสิทธิของบุคคลที่สามใด ๆ
 • ไม่ทำ Visa Solution ซ้ำ ไม่ว่าในลักษณะใด ๆ หรือจัดเก็บหรือรวม Visa Solution ไว้ในระบบการกู้คืนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เชิงกล หรืออื่น ๆ
 • ไม่คัดลอก เลียนแบบ โคลน ให้เช่า ให้เช่าซื้อ จำหน่าย ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ดัดแปลง ดีคอมไพล์ ถอดออก แจกจ่าย ทำกระบวนการวิศวกรรมย้อนกลับ หรือโอน Visa Solution หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง
 • ไม่ใช้อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ หรือกิจวัตรใด ๆ ในการรบกวนหรือพยายามที่จะรบกวนการทำงานที่ถูกต้องของ Visa Solution และ/หรือดำเนินการใด ๆ ที่เป็นการสร้างภาระหนัก ไม่เหมาะสมหรือไม่ได้สัดส่วนต่อระบบ Visa Solution ตามที่กำหนดโดย Visa ด้วยดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงฝ่ายเดียว และ
 • ปฏิบัติตามข้อกำหนด ข้อห้าม หรือข้อจำกัดอื่นใดที่กำหนดโดย Visa หรือผู้ออกบัตรของคุณที่ออกเป็นระยะ ๆ

  13. ข้อจำกัดความรับผิดในการรับประกันและการจำกัดความรับผิด

  VISA SOLUTION (ทั้งหมดหรือบางส่วน) รวมถึงบริการทั้งหมด ได้รับการจัดหาให้ “ตามสภาพ” และ “ตามที่มีให้” โดยไม่มีการรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยไม่ว่าในลักษณะใด ซึ่งรวมไปถึงการรับประกันในเรื่องกรรมสิทธิ์ การรับประกันโดยนัยถึงความสามารถในเชิงพาณิชย์หรือความเหมาะสมเพื่อจุดประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ เราไม่รับประกันว่าระบบของ VISA SOLUTION จะปราศจากไวรัส หรือการเข้าถึง VISA SOLUTION จะไม่เกิดการหยุดชะงัก ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาต คุณรับทราบและยอมรับโดยชัดแจ้งว่า คุณจะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวและยอมรับความเสี่ยงในการใช้ VISA SOLUTION ของคุณ รวมถึงผลลัพธ์และประสิทธิภาพของ VISA SOLUTION 

  ไม่ว่าในกรณีใด ๆ และเนื่องจากมูลเหตุใด ๆ รวมถึงความประมาทเลินเล่อ VISA และบริษัทในเครือ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ กรรมการ ลูกค้า สมาชิก พนักงาน หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตใด ๆ ของบริษัท (เรียกรวมกันว่า “ฝ่าย VISA”) จะไม่รับผิดต่อความเสียหาย การอ้างสิทธิ์ หรือการสูญเสียที่เกิดขึ้น (รวมถึงความเสียหายที่ต้องจ่ายค่าตอบแทน, ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ, ที่เกิดขึ้นโดยอ้อม, ในกรณีพิเศษ, ที่เป็นผลตามมา, ที่เป็นการลงโทษ หรือที่เป็นเยี่ยงอย่าง) ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดและอยู่ภายใต้หลักการความรับผิดใด ๆ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับ VISA SOLUTION และ/หรือเงื่อนไขเหล่านี้ แม้แต่ในกรณีที่ฝ่าย VISA ได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหาย การอ้างสิทธิ์ หรือการสูญเสียดังกล่าวแล้วก็ตาม 

  โดยไม่คำนึงถึงข้อจำกัดของหลักเกณฑ์ทั่วไปของข้อความที่กล่าวมาข้างต้น ฝ่าย VISA จะไม่รับผิดต่อคุณหรือบุคคลที่สามใด ๆ สำหรับกรณีต่อไปนี้: (I) การที่คุณใช้งานหรือไม่สามารถใช้งาน VISA SOLUTION ด้วยเหตุผลใด ๆ รวมถึงการปฏิเสธของผู้ออกบัตรของคุณที่จะอนุญาต หรือการปฏิเสธของร้านค้าที่จะยอมรับธุรกรรม (II) สินค้า บริการ หรือข้อมูลหาใด ๆ ที่ซื้อหรือได้รับที่เกี่ยวข้องกับ VISA SOLUTION รวมถึงการที่คุณไม่ได้รับหรือไม่สามารถส่งคืนสินค้า บริการ หรือข้อมูลนั้น (III) ข้อพิพาทระหว่างคุณกับร้านค้า (IV) ความไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือการให้ข้อมูลที่ผิดใด ๆ ในข้อมูลที่จัดหาให้โดยผ่าน VISA SOLUTION รวมถึงข้อมูลที่ผู้ออกบัตรของคุณหรือบุคคลที่สามอื่น ๆ เป็นผู้มอบให้ (V) การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการเปลี่ยนแปลงหรือการสูญเสีย การส่งข้อมูล ดาต้า หรือข้อมูลอื่นใดของคุณที่ได้ถูกเก็บรวบรวม จัดเก็บ หรือส่งโดยเกี่ยวข้องกับ VISA SOLUTION (VI) ข้อผิดพลาด ช่วงเวลาที่ระบบใช้งานไม่ได้ ข้อขัดข้องของเครือข่ายหรือระบบ ความเสียหายของไฟล์ข้อมูลหรือการสะดุดหยุดลงของบริการ หรือ (VII) การใช้งาน VISA SOLUTION ในลักษณะอื่นใดโดยคุณ นอกจากนี้ ฝ่าย VISA ไม่ต้องรับผิดหากไม่สามารถดำเนินการตามภาระผูกพันใด ๆ ที่มีในเงื่อนไขเหล่านี้ เนื่องจากสาเหตุโดยตรงหรือโดยอ้อมของความล้มเหลวของอุปกรณ์ใด ปัญหาการส่งหรือการจัดส่ง หรือข้อพิพาททางอุตสาหกรรม สงคราม ภัยพิบัติธรรมชาติ การก่อการร้าย การระเบิด เหตุธรรมชาติ หรือเหตุการณ์อื่นใดที่อยู่นอกเหนืออำนาจควบคุมของเรา 

  โดยไม่คำนึงถึงข้อความอื่นใดที่ขัดแย้งกับข้อความที่ระบุไว้ในที่นี้ ความรับผิดสะสมของฝ่าย VISA ที่มีต่อคุณซึ่งเกิดจากมูลฟ้องใด ๆ จะจำกัดไว้ไม่เกิน (ก) การสูญเสียที่แท้จริง หรือ (ข) US$100 (หรือจำนวนเงินที่เทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่น) แล้วแต่ว่าอย่างใดจะมีจำนวนน้อยกว่ากัน 

  เขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้มีข้อสงวนสิทธิ์ การยกเว้นหรือจำกัดการรับประกัน ความรับผิด และความเสียหายบางอย่าง ดังนั้นข้อสงวนสิทธิ์ การยกเว้น และการจำกัดบางอย่างข้างต้นจะไม่บังคับใช้กับคุณ ในเขตอำนาจศาลดังกล่าว ความรับผิดชอบของฝ่าย VISA จะจำกัดที่ไม่เกินขอบเขตสูงสุดตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาต ไม่มีส่วนใดในเงื่อนไขเหล่านี้ที่เป็นการยกเว้นความรับผิดของฝ่าย VISA สำหรับ (ก) การเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บของบุคคลที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อ (ข) การฉ้อโกงหรือการฉ้อฉลในการบิดเบือนความจริง หรือ (ค) เรื่องใด ๆ ที่จะทำให้ฝ่าย VISA ผิดกฎหมายหากมีการยกเว้นหรือจำกัด หรือพยายามที่จะยกเว้นหรือจำกัดความรับผิด

  14. การไม่รับรอง; ข้อพิพาทกับร้านค้า

  Visa ไม่รับรองหรือให้การสนับสนุน และไม่รับผิดชอบต่อ: (i) ผู้ออกบัตรหรือผู้ให้บริการเครือข่ายการชำระเงินหรือกระเป๋าเงินดิจิทัลหรือบุคคลที่สามอื่น ๆ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการชำระเงิน หรือที่คุณอาจใช้ร่วมกับ Visa Solution (ii) สินค้าหรือบริการที่ซื้อหรือการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Visa Solution (iii) การดำเนินการส่งมอบหรือปฏิบัติตามข้อผูกมัดในสินค้าหรือบริการที่ซื้อหรือการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Visa Solution และ (iv) ร้านค้าที่ซื้อสินค้าหรือบริการได้หรือมีการทำธุรกรรมกับ Visa Solution

  15. เว็บไซต์ เนื้อหา และทรัพยากรของบุคคลที่สาม

  อาจสามารถเข้าถึง Visa Solution ได้ผ่านบุคคลที่สามที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรม รวมถึงเว็บไซต์ โดเมน หรือแอปพลิเคชันของพวกเขา และอาจอนุญาตให้คุณเชื่อมโยงหรือเข้าถึงการเชื่อมต่อไปยังบุคคลที่สามหรือเว็บไซต์ เนื้อหาและทรัพยากรของบุคคลที่สาม รวมถึงโซเชียลมีเดียได้โดยตรง คุณรับทราบว่า Visa ไม่มีอำนาจควบคุม และไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับมุมมอง ความคิดเห็น หรือเนื้อหาของบุคคลที่สามหรือเว็บไซต์ โดเมน แอปพลิเคชัน เนื้อหา หรือทรัพยากรของพวกเขา ซึ่งจัดทำโดยบริษัทหรือบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ Visa คุณรับทราบและยอมรับว่า Visa ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความพร้อมใช้งานของเว็บไซต์ โดเมน แอปพลิเคชัน เนื้อหา หรือทรัพยากรใด ๆ ดังกล่าว นอกจากนี้ คุณรับทราบว่า Visa ไม่ต้องรับผิดต่อคุณสำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นกับคุณอันเป็นผลมาจากบุคคลที่สามเหล่านี้ รวมถึงเว็บไซต์ โดเมน แอปพลิเคชัน เนื้อหา หรือทรัพยากรของบุคคลที่สาม รวมถึงการสูญเสียหรือความเสียหายที่ได้รับซึ่งเกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อซึ่งดำเนินการผ่านทาง Visa Solution

  16. การแก้ไข Visa Solution และเงื่อนไขเหล่านี้; การยกเลิก

  Visa อาจพิจารณาโดยใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงฝ่ายเดียวในการยกเลิก เปลี่ยนแปลง แก้ไข ระงับชั่วคราว ปรับปรุงหรือไม่ดำเนินงานในส่วน Visa Solution ต่อไปไม่ว่าด้านใดหรือทุกด้าน เป็นการชั่วคราวหรือถาวร รวมถึงความพร้อมใช้งานของส่วนใด ๆ ของ Visa Solution ได้ตลอดเวลาโดยที่มีการแจ้งหรือไม่แจ้งล่วงหน้าให้คุณทราบ และคุณยอมรับว่า Visa ไม่ต้องรับผิดต่อคุณหรือบุคคลที่สามใด ๆ อันเป็นผลมาจากการดำเนินการใด ๆ ดังกล่าว การที่คุณยังคงใช้ Visa Solution ต่อไปหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือการปรับปรุงใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับส่วนใดส่วนหนึ่งของ Visa Solution จะถูกตีความว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือการปรับปรุงดังกล่าว และการบังคับใช้เงื่อนไขเหล่านี้กับ Visa Solution เกิดจากการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือแก้ไขดังกล่าว

  หากคุณไม่ยอมรับเงื่อนไขใด ๆ เหล่านี้ คุณต้องไม่ใช้งาน Visa Solution Visa ขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงฝ่ายเดียว ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเหล่านี้ได้ตลอดเวลา Visa อาจเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเหล่านี้โดยการโพสต์เวอร์ชันใหม่พร้อมทำการประกาศที่เราเห็นว่าสมเหตุสมผลต่อสถานการณ์ รวมถึงประกาศดังกล่าวบนเว็บไซต์ของเราหรือเว็บไซต์อื่นใดที่มีการดูแลรักษาสำหรับวัตถุประสงค์ในการให้บริการ Visa Solution เราจะโพสต์เวอร์ชันล่าสุดของเงื่อนไขเหล่านี้ไว้บนเว็บไซต์ของเราเสมอ วันที่ปรับปรุงแก้ไขครั้งล่าสุดจะได้รับการระบุไว้ที่ “วันที่อัปเดตล่าสุด” ที่ด้านล่าง ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาต การที่คุณใช้งานหรือการมีส่วนร่วมใน Visa Solution อย่างต่อเนื่องหลังจากที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะถือว่าคุณยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้ที่มีการปรับปรุงแก้ไข

  คุณสามารถยกเลิกการใช้งาน Visa Solution ได้ตลอดเวลา รวมถึงหากคุณไม่พอใจกับการเปลี่ยนแปลงที่เราดำเนินการกับเงื่อนไข คุณสามารถยกเลิกการลงทะเบียนกับ Visa Solution ได้โดยทำตามคำแนะนำในส่วนการสนับสนุนลูกค้าของเว็บไซต์ Visa Solution Visa อาจระงับชั่วคราว ยุติ หรือยกเลิกการเข้าถึงหรือการใช้งาน Visa Solution ของคุณได้ตลอดเวลา โดยให้มีผลทันทีและโดยไม่แจ้งล่วงหน้าหรือไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ต่อคุณ (i) หากคุณละเมิดเงื่อนไขเหล่านี้ หรือ (ii) ด้วยเหตุผลอื่นใดที่สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์ ตามดุลยพินิจของ Visa แต่เพียงฝ่ายเดียว Visa ไม่มีส่วนรับผิดต่อคุณสำหรับการระงับชั่วคราว การยุติการให้บริการ การยกเลิก การเปลี่ยนแปลง หรือการปรับปรุงแก้ไขใด ๆ ซึ่งการใช้งานหรือการเข้าถึง Visa Solution ของคุณ เมื่อยกเลิกการใช้งานแล้ว คุณยังคงต้องรับผิดต่อการชำระเงินทั้งหมดและภาระผูกพันอื่นใดของคุณภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้

  17. เงื่อนไขทั่วไป

  1. การแจ้งให้ทราบ
   คุณยอมรับว่า Visa อาจมีการแจ้งให้ทราบและการเปิดเผยข้อมูลอื่น ๆ แก่คุณซึ่งเกี่ยวข้องกับ Visa Solution โดยทางอีเมล การโพสต์บนเว็บไซต์ หรือการสื่อสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอื่น ๆ การสื่อสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดจากเราถึงคุณ จะถือว่าเป็นการสื่อสารที่ “เป็นลายลักษณ์อักษร” และถือว่าส่งถึงคุณในวันที่ได้รับการสื่อสารจริง หรือภายในห้าวันนับจากวันที่โพสต์หรือส่งการสื่อสาร แล้วแต่อย่างใดจะถึงก่อน เราไม่มีหน้าที่ต้องจัดเตรียมการสื่อสารในรูปแบบเอกสารเพิ่มเติมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ Visa Solution ของคุณ
   ถือเป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องตรวจสอบอีเมลของคุณเป็นประจำเพื่อรับการสื่อสารจากเรา คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าอีเมลจากเราไม่ได้ถูกบล็อกในบัญชีอีเมลของคุณ และที่อยู่อีเมลที่คุณมอบให้กับเรายังคงเป็นปัจจุบัน นอกจากนี้ คุณอนุญาตให้เราดำเนินการตามคำแนะนำใด ๆ ที่คุณมอบให้กับเราทางอิเล็กทรอนิกส์
   คุณต้องมีชื่อผู้ใช้บัญชี Visa Solution เพื่อเข้าถึงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเพื่อดำเนินกิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชี Visa Solution ของคุณ
  2. การสละสิทธิ์
   การไม่ใช้สิทธิ์หรือการบังคับตามข้อกำหนดหรือสิทธิ์ใด ๆ ที่ระบุไว้ในเงื่อนไขเหล่านี้ หรือความล่าช้าในการดำเนินการดังกล่าว ไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ตามข้อกำหนดดังกล่าวแต่อย่างใด
  3. ข้อตกลงเบ็ดเสร็จ
   เงื่อนไขเหล่านี้ประกอบขึ้นเป็นข้อตกลงเบ็ดเสร็จระหว่าง Visa และคุณเกี่ยวกับการใช้ Visa Solution ของคุณ
  4. การเป็นโมฆะบางส่วน
   คุณและ Visa ตกลงยอมรับว่าหากข้อกำหนดใด ๆ ของเงื่อนไขเหล่านี้ถือว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นโมฆะ (รวมทั้งโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย) หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ โดยศาลในเขตอำนาจศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดี จะถือว่าข้อกำหนดดังกล่าวสามารถแยกออกจากเงื่อนไขเหล่านี้ และจะไม่มีผลกระทบต่อความสมบูรณ์ตามกฎหมายและการมีผลบังคับใช้ของข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เหลือ
  5. การตีความ
   ส่วนหัวและหัวข้อในที่นี้มีขึ้นเพื่อความสะดวกเท่านั้น และไม่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของจุดประสงค์ในการตีความ คำต่าง ๆ เช่น “ในที่นี้” “ต่อไปนี้” และ “ที่ระบุไว้ด้านล่าง” จะหมายถึงและอ้างถึงเงื่อนไขเหล่านี้ทั้งหมด ไม่ใช่ส่วนใดส่วนหนึ่งโดยเฉพาะ คำว่า “รวมถึง” จะหมายถึง “รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ” เมื่อมีการใช้ในที่นี้ คำนามที่เป็นเอกพจน์จะรวมถึงคำนามที่เป็นพหูพจน์ ส่วนคำนามที่เป็นพหูพจน์จะรวมถึงคำนามที่เป็นเอกพจน์ และการใช้คำที่ระบุเพศใด ๆ จะหมายถึงบุคคลทุกเพศ
  6. ความสัมพันธ์ของฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
   ไม่มีข้อความใดในเงื่อนไขเหล่านี้ที่ถือว่าเป็นการสร้างธุรกิจร่วมทุน การร่วมเป็นหุ้นส่วน การว่าจ้าง หรือความสัมพันธ์ในเชิงตัวแทนระหว่างคุณกับ Visa และคุณไม่มีอำนาจที่จะสร้างภาระผูกพันใด ๆ หรือเป็นตัวแทนในนามของ Visa
  7. การชดใช้ค่าเสียหาย
   ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาต คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหาย ปกป้องและป้องกันฝ่าย Visa จากการสูญเสีย ความรับผิด การอ้างสิทธิ์ หรือการเรียกร้อง ความเสียหาย ค่าปรับและค่าใช้จ่าย อันเนื่องมาจาก เกี่ยวข้องกับหรือเกิดจากการละเมิดเงื่อนไขโดยคุณ
  8. การระงับข้อพิพาทและกฎหมายที่ใช้บังคับ
   ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต คุณและ Visa ตกลงกันว่า:
   1. หากคุณเป็นผู้ที่พักอาศัยอยู่ในเขตอำนาจศาลที่มีสิทธิ์นอกเหนือจากที่อยู่ในข้อ ซ (ข.) ด้านล่าง กฎหมายที่ใช้บังคับและข้อกำหนดอนุญาโตตุลาการต่อไปนี้จะมีผลบังคับใช้:
    ส่วนนี้เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดการอนุญาโตตุลาการ โปรดอ่านข้อกำหนดนี้โดยละเอียด ซึ่งเป็นการระบุว่าการอ้างสิทธิ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ VISA SOLUTION หรือเงื่อนไขเหล่านี้ จะได้รับการแก้ไขโดยอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกมัด ในการอนุญาโตตุลาการ ทั้งคุณและ Visa ไม่มีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องคดีการอ้างสิทธิ์ใด ๆ ในชั้นศาล หรือในการพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุน เกี่ยวกับการอ้างสิทธิ์นั้น ๆ การอ้างสิทธิ์ต้องได้รับการพิจารณาโดยอนุญาโตตุลาการเท่านั้นโดยดูเป็นกรณี ๆ ไป สิทธิในการเข้าร่วมก่อนการพิจารณาคดี (PRE-HEARING DISCOVERY RIGHTS) และสิทธิ์ในการร้องเรียนภายหลังการพิจารณาคดี (POST-HEARING APPEAL RIGHTS) จะถูกจำกัด แต่อนุญาโตตุลาการสามารถกำหนดให้มีการชดใช้ค่าเสียหายหรือทางแก้ไขเยียวยาตามที่ได้รับอนุญาตภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้
    ข้อพิพาท มูลเหตุในการดำเนินการ การร้องเรียน หรือข้อขัดแย้งใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับ Visa Solution หรือเงื่อนไขเหล่านี้ รวมถึงจัดตั้ง การตีความ การละเมิด การปฏิบัติตาม การยกเลิก การบังคับใช้ การแปลความหรือความถูกต้องตามกฎหมายของเงื่อนไขเหล่านี้ ความถูกต้องตามกฎหมายและการบังคับใช้ข้อกำหนดนี้ และการกำหนดขอบเขตหรือการมีผลบังคับใช้ของข้อตกลงที่จะตัดสินชี้ขาด (อ้างอิงถึงข้อ ซ(ก) ในฐานะ “ข้อพิพาท”) ซึ่งสามารถจะอยู่ภายใต้การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ ต้องได้รับการระงับเป็นการเฉพาะโดยเป็นไปตามกระบวนการและเงื่อนไขการอนุญาโตตุลาการที่ระบุไว้ในส่วนนี้ ข้อพิพาทใด ๆ ระหว่างคุณกับ Visa ต้องได้รับการระงับโดยอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกมัด ยกเว้นในกรณีที่คุณเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐ คุณอาจยืนยันการอ้างสิทธิ์ในศาลพิจารณาคดีความที่เรียกค่าเสียหายเล็กน้อย (หากการอ้างสิทธิ์ของคุณเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด) ข้ออนุญาโตตุลาการนี้มีผลบังคับใช้กับข้อพิพาทกับ Visa เกี่ยวกับ Visa Solution เท่านั้น หากคุณมีข้อพิพาทกับผู้ออกบัตรที่มีสิทธิ์ คุณต้องแก้ไขข้อพิพาทดังกล่าวกับผู้ออกบัตรของคุณ
    การอนุญาโตตุลาการระหว่างคุณและ Visa ต้องได้รับการดำเนินการโดย JAMS โดยเป็นไปตามกฎละระเบียบการของการอนุญาโตตุลาการหากคุณพำนักอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา และกฎเกณฑ์การอนุญาตโตตุลาการระหว่างประเทศของ JAMS หากคุณพำนักอาศัยอยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใต้ขอบเขตที่กฎเกณฑ์ดังกล่าวไม่ขัดต่อข้อกำหนดนี้ คุณสามารถขอสำเนากฎเกณฑ์เหล่านี้ได้โดยติดต่อ JAMS ได้ที่หมายเลข 1-800-352-5267 หรือโดยการส่งจดหมายถึง JAMS ไปที่ 620 Eighth Avenue, 34th Floor, New York, NY 10018 หรือทางออนไลน์ที่ www.jamsadr.com หรือ www.jamsinternational.com/
    การอ้างสิทธิ์ใด ๆ ต้องได้รับการพิจารณาโดยอนุญาตโตตุลาการเป็นกรณี ๆ ไป ซึ่งหมายถึงว่า ทั้งคุณและ VISA มีข้อห้ามในการเข้าร่วมหรือรวมการอ้างสิทธิ์ในการอนุญาโตตุลาการโดยหรือต่อบุคคลอื่น ยกเว้นทั้งคุณและ VISA จะมีข้อตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร และมีข้อห้ามมิให้คุณและ Visa นำการอ้างสิทธิ์เข้าสู่การพิจารณาโดยอนุญาโตตุลาการในฐานะตัวแทนหรือสมาชิกของกลุ่มใด ๆ ในการยอมรับในเงื่อนไขเหล่านี้ คุณและ Visa ต่างสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมในการดำเนินคดีแบบกลุ่ม การเสนอข้อพิพาทที่อนุญาตโตตุลาการจะเกิดขึ้นก่อนการตั้งอนุญาโตตุลาการแต่ละฝ่าย การอนุญาโตตุลาการต้อง (i) ดำเนินการโดยทางโทรศัพท์ ออนไลน์ และ/หรือโดยพิจารณาจากข้อมูลนำส่งที่เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น ในลักษณะเฉพาะที่ระบุโดยฝ่ายที่ริเริ่มให้มีการอนุญาโตตุลาการ และ (ii) ต้องไม่เกี่ยวข้องกับรูปลักษณ์ส่วนบุคคลของฝ่ายที่เกี่ยวข้องหรือพยาน เว้นแต่ทั้งสองฝ่ายจะตกลงร่วมกันเป็นอย่างอื่น การตั้งอนุญาโตตุลาการจะต้องเป็นการตกลงร่วมกันระหว่างคุณกับ Visa หากคุณและ Visa ไม่สามารถตกลงกันเกี่ยวกับการตั้งอนุญาโตตุลาการ การแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการจะดำเนินการตามขั้นตอนของ JAMS หากไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ มีการดำเนินคดีข้อพิพาทในศาล แทนที่จะเป็นโดยการอนุญาโตตุลาการ ทั้งคุณและ Visa ได้สละสิทธิ์ในการพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุน
    คุณอาจเลือกที่จะว่าจ้างทนายความ แต่ไม่ได้มีข้อกำหนดว่าจะต้องทำเช่นนั้น แต่ละฝ่ายจะรับผิดชอบต่อค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของทนายความของตน เว้นแต่ได้รับการดูแลโดยอนุญาโตตุลาการภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายที่ริเริ่มกระบวนการอนุญาโตตุลาการจะรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการฟ้องร้อง (เว้นแต่มีการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดย JAMS อันเนื่องมาจากอุปสรรคใด ๆ) Visa จะชำระเงินล่วงหน้าสำหรับค่าใช้จ่ายดำเนินการอื่น ๆ ทั้งหมด การจัดการคดี และค่าธรรมเนียมกระบวนการอนุญาโตตุลาการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการอนุญาโตตุลาการดังกล่าว โดยการชำระเงินให้แก่ JAMS โดยตรง เมื่อสิ้นสุดกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ค่าธรรมเนียมที่ชำระไปโดย Visa จะได้รับการจัดสรรระหว่างคุณกับ Visa ตามคำสั่งของอนุญาโตตุลาการโดยเป็นไปตามขั้นตอนดำเนินการของ JAMS
    ประเด็นทั้งหมดจะเข้าสู่การพิจารณาตัดสินโดยอนุญาตโตตุลาการ รวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตและการบังคับใช้ของข้อกำหนดการอนุญาโตตุลาการนี้ การตัดสินใจใด ๆ ของอนุญาโตตุลาการจะถือเป็นอันสิ้นสุด คำตัดสินชี้ขาดอาจเกิดขึ้นในศาลใด ๆ ในเขตอำนาจศาลที่มีอำนาจตัดสินคดี ข้อกำหนดนี้จะไม่เป็นการกีดกันฝ่ายที่เกี่ยวข้องจากการขอให้มีการแก้ไขเยียวยาตามข้อกำหนด โดยความช่วยเหลือของอนุญาโตตุลาการจากศาลในเขตอำนาจศาลที่เหมาะสม ความรับผิดของ Visa นั้นมีข้อจำกัดตามที่อธิบายไว้ในข้อ 13 ข้างต้น โดยอยู่ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาต
    เงื่อนไขเหล่านี้และสิทธิ์ของฝ่ายที่เกี่ยวข้องในที่นี้จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลและการตีความตามกฎหมายแห่งรัฐเดลาแวร์ โดยไม่รวมหลักกฎหมายขัดกันหรือหลักในการเลือกกฎหมาย
    หากพบว่าข้อกำหนดการอนุญาโตตุลาการในส่วนนี้ไม่สามารถบังคับใช้ได้ หรือการสละสิทธิ์ในการดำเนินคดีแบบกลุ่มไม่สามารถบังคับใช้ได้ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามในกรณีที่มีการดำเนินคดีแบบกลุ่ม กฎหมายที่ใช้บังคับและข้อกำหนดในการเลือกศาลที่อธิบายไว้ในข้อ ซ (ข.) ด้านล่างจะมีผลใช้บังคับ
    ส่วนที่เหลือของข้อนี้จะยังคงมีผลบังคับใช้กับผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา:
    อนุญาโตตุลาการไม่สามารถตัดสินชี้ขาดในเรื่องความเสียหายที่เป็นการลงโทษหรือความเสียหายที่เป็นเยี่ยงอย่าง ยกเว้นหากมีข้อกำหนดตามบทบัญญัติ หรือผลประโยชน์ก่อนคำตัดสินชี้ขาด และอนุญาโตตุลาการไม่อาจให้คำตัดสินชี้ขาดเกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ ความเสียหายโดยอ้อมหรือที่เป็นผลตามมา รวมถึงความเสียหายจากการสูญเสียผลกำไรหรืออันตรายที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่สาม การเยียวยาใด ๆ ที่เกิดขึ้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ Visa Solution รายอื่น ทั้งสองฝ่ายยอมรับว่าเงื่อนไขเหล่านี้เป็นหลักฐานของธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์ระหว่างรัฐ โดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดใด ๆ ในย่อหน้าก่อนที่เกี่ยวกับกฎหมายสารบัญญัติที่เกี่ยวข้อง การอนุญาโตตุลาการใด ๆ ที่ดำเนินการโดยเป็นไปตามข้อกำหนดและข้อนี้ จะอยู่ภายใต้กฎหมายอนุญาโตตุลาการแห่งสหพันธรัฐ (Federal Arbitration Act) (9 U.S.C. ข้อ 1-16)
   2.  หากคุณเป็นผู้ที่พักอาศัยอยู่ใน (i) อาร์เจนตินา, บราซิล, แคนาดา หรือเขตอำนาจศาลที่มีสิทธิ์ในยุโรป (ii) เขตอำนาจศาลที่มีสิทธิ์ใด ๆ ซึ่งพบว่าข้อกำหนดอนุญาโตตุลาการในวรรค ซ (ก) ข้างต้นไม่สามารถบังคับใช้ได้ หรือ (iii) เขตอำนาจศาลที่มีสิทธิ์อื่น ๆ ที่พบว่าการสละสิทธิ์ของสิทธิ์ในการดำเนินคดีแบบกลุ่มไม่สามารถบังคับใช้ได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามในกรณีที่มีการดำเนินคดีแบบกลุ่ม ข้อกำหนดต่อไปนี้จะมีผลบังคับใช้: (x) ข้อพิพาท การร้องเรียน หรือมูลฟ้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขเหล่านี้หรือ Visa Solution จะได้รับการกำกับควบคุมและตีความภายใต้กฎหมายของเขตอำนาจศาลที่มีสิทธิ์ในถิ่นที่อยู่ของคุณ และ (y) ข้อพิพาท การร้องเรียน หรือมูลฟ้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขเหล่านี้หรือ Visa Solution จะต้องได้รับการแก้ไขภายในศาลแพ่งที่มีอำนาจในการตัดสินคดีซึ่งอยู่ภายในเขตอำนาจศาลที่มีสิทธิ์ดังกล่าว กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคที่ใช้บังคับจะยังคงมีผลบังคับใช้ตามปกติ
  9. การโอนสิทธิ์
   คุณต้องไม่โอนสิทธิ์ในเงื่อนไขเหล่านี้ โดยการดำเนินการของกฎหมายหรือวิธีอื่นใด โดยไม่ได้รับคำยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Visa Visa ขอสงวนสิทธิ์ในการโอนสิทธิ์ของเงื่อนไขเหล่านี้ และสิทธิและภาระผูกพันที่เกี่ยวข้อง ให้แก่บุคคลที่สามโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าหรือไม่ต้องได้รับคำยินยอมจากคุณ โดยเป็นไปตามข้อความข้างต้น เงื่อนไขเหล่านี้จะมีผลผูกมัด มีผลต่อสิทธิประโยชน์ของ และมีผลบังคับใช้กับคุณและผู้สืบทอดและผู้ได้รับมอบหมายที่เกี่ยวข้องของคุณ คุณสามารถยกเลิกการใช้งาน Visa Solution ได้ตลอดเวลา รวมถึงถ้าคุณไม่พอใจกับการโอนเงื่อนไขเหล่านี้ของเรา
  10. ข้อกำหนดเฉพาะของประเทศ

  ฎ. การมีผลบังคับใช้หลังสิ้นสุด
  ถึงแม้จะมีการยกเลิกเงื่อนไขเหล่านี้ แต่เงื่อนไขเหล่านี้จะยังคงมีผลบังคับใช้กับการใช้ Visa Solution ใด ๆ ของคุณก่อนที่จะมีการยกเลิก ข้อใด ๆ ของเงื่อนไขเหล่านี้ซึ่งมีลักษณะที่ควรจะมีผลบังคับใช้ต่อไป จะยังคงมีผลบังคับใช้ต่อแม้ว่าจะได้มีการยกเลิกเงื่อนไขเหล่านี้หรือการใช้งาน Visa Solution ของคุณไปแล้ว ซึ่งรวมถึงและไม้ได้จำกัดแค่เพียงส่วนที่เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทและกฎหมายที่ใช้บังคับ

  ฏ. ติดต่อเรา
  หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับ Visa Solution โปรดไปที่ส่วนคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ของเว็บไซต์ หากคำถามที่พบบ่อยไม่สามารถตอบปัญหาข้อสงสัยหรือข้อกังวลของคุณได้ คุณสามารถติดต่อเราทางไปรษณีย์ได้ที่ Visa U.S.A. Inc., Visa Solution , 900 Metro Center Blvd., Foster City, CA 94404-2172, USA หรือติดต่อเรา

ปรับปรุงล่าสุด: 1 กรกฎาคม 2567

© 2024 Visa สงวนลิขสิทธิ์


ฝ่ายบริการลูกค้าของ Visa

ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

ฝ่ายบริการลูกค้า