ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวทั่วโลกของ Visa

¹ บริษัทในเครือของ Visa คือบริษัทที่ Visa U.S.A. Inc. หรือ Visa Inc. ซึ่งเป็นบริษัทแม่มีอำนาจควบคุมโดยตรงผ่านทางความเป็นเจ้าของ เช่น Visa International Service Association, Visa Worldwide Pte. Limited, Visa Canada Corporation, Visa International Servicios de Pago España, S.R.L.,Visa Europe Limited, Visa do Brasil Empreendimentos Ltda, CardinalCommerce Corporation, CyberSource Corporation และ Verifi, Inc.

ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์และการมีปฏิสัมพันธ์ของเรากับคุณ หมวดหมู่ของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมอาจรวมถึง:

 • ข้อมูลติดต่อ – ซึ่งรวมถึงชื่อ ชื่อผู้ใช้ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และชื่อโปรไฟล์โซเชียลมีเดียของคุณ พร้อมกับข้อมูลระบุตัวตนอื่น ๆ
 • ข้อมูลข้อมูลธุรกรรมและข้อมูลทางการเงิน ซึ่งรวมถึง:
  • ข้อมูลเกี่ยวกับบัตรของคุณ รวมถึงหมายเลขบัตรชำระเงิน 16 หลักของคุณ หรือที่เรียกว่าหมายเลขบัญชีส่วนบุคคลหรือ “PAN” ตัวระบุที่ไม่ใช่ทางการเงินที่เกี่ยวข้องซึ่งเรียกว่าข้อมูลอ้างอิงบัญชีการชำระเงินหรือโทเค็น “PAR” และวันหมดอายุ รหัสบริการ ข้อมูลการตรวจสอบรหัส PIN และ CVV และ
  • ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมของคุณ รวมถึงวันที่ เวลา สถานที่ และจำนวนเงินของธุรกรรมและข้อมูลเกี่ยวกับร้านค้า ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลระดับรายการในบางกรณี และข้อมูลการเรียกเก็บเงินและการจัดส่ง
 • ข้อมูลความสัมพันธ์ - ซึ่งรวมถึงข้อมูลความชื่นชอบในการซื้อของและการชำระเงินของคุณและข้อมูลอื่น ๆ ซึ่งสามารถช่วยให้เรานำเสนอเนื้อหาพิเศษเฉพาะบุคคลได้ เช่น
  • ข้อมูลประชากร เช่น ช่วงอายุ และสถานภาพสมรสหรือครอบครัว
  • ความเป็นไปได้ที่คุณอาจสนใจในการซื้อบางอย่างหรือประสบการณ์เกี่ยวกับเหตุการณ์ในชีวิตและคะแนนความโน้มเอียงอื่น ๆ และ
  • ข้อมูลจากโปรไฟล์โซเชียลมีเดียและข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจของคุณ
 • ข้อมูลการมีปฏิสัมพันธ์ – ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ์ของคุณกับ Visa เช่น:
  • ข้อมูลที่เก็บรวบรวมเมื่อคุณเข้าร่วมในการส่งเสริมการขายหรือโปรแกรม เช่น ข้อมูลบัญชีโปรแกรมรางวัล
  • ข้อมูลโปรแกรมสิทธิประโยชน์ของบัตร รวมถึงข้อมูลคุณสมบัติและบันทึกที่เกี่ยวข้อง
  • ข้อมูลที่เก็บรวบรวมเมื่อคุณติดต่อเรา เช่น หากคุณติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเรา
  • รายการบันทึกผู้มาเยือนสถานที่
  • ข้อมูลที่เก็บรวบรวมเมื่อคุณเข้าร่วมกิจกรรมที่สนับสนุนโดย Visa เช่น ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางสำหรับคุณและผู้ร่วมเดินทางใด ๆ ที่รวบรวมจากจากกิจกรรม และ
  • ข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณมอบให้เรา เช่น ข้อมูลที่เก็บรวบรวมสำหรับการตรวจสอบตัวตนของผู้บริโภค (เช่น รหัสผ่านหรือคำถามรักษาความปลอดภัยของบัญชี)
 • ตัวระบุข้อมูลไบโอเมตริกซ์ – ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลการจดจำใบหน้า ลายนิ้วมือ จังหวะการกดแป้นพิมพ์ ตำแหน่งการเลื่อนหน้าจอ และข้อมูลพฤติกรรมหรือรูปแบบทางกายภาพอื่น ๆ เช่น เมื่อคุณเลือกที่จะใช้การยืนยันตัวตนด้วยข้อมูลไบโอเมตริกซ์กับ Visa หรือลูกค้าของบริษัท
 • ข้อมูลลูกค้าทางธุรกิจ – ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทของคุณภายในบริษัทของคุณ การอนุญาตให้ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ และอำนาจของคุณในการสั่งซื้อ รายละเอียดคุณสมบัติของลูกค้า/ซัพพลายเออร์ และข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณแบ่งปันกับเราเกี่ยวกับความสัมพันธ์
 • ข้อมูลอนุมานและอนุพันธ์ – เราอนุมานและกำหนดองค์ประกอบข้อมูลโดยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์และข้อมูลการทำธุรกรรมของเรา ตัวอย่างเช่น เราอาจสร้างความโน้มเอียง คุณลักษณะ และ/หรือคะแนนเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด การรักษาความปลอดภัย หรือการฉ้อโกง
 • ข้อมูลออนไลน์และข้อมูลทางเทคนิค – ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการโต้ตอบของคุณกับเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือโฆษณาของเรา รวมถึงที่อยู่ IP ตัวระบุอุปกรณ์ การตั้งค่า คุณลักษณะ รหัสโฆษณา ประวัติการเรียกดู บันทึกเว็บเซิร์ฟเวอร์ บันทึกของเซิร์ฟเวอร์ บันทึกกิจกรรม เวลาการกดแป้นพิมพ์ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เก็บรวบรวมโดยใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน
 • ข้อมูลเสียงและภาพ - ซึ่งรวมถึงข้อมูลเสียง อิเล็กทรอนิกส์ ภาพ หรือข้อมูลที่คล้ายกันที่เกี่ยวข้องกับการโต้ตอบของคุณกับเรา รวมถึงภาพถ่าย ภาพวิดีโอ สิ่งบันทึกจาก CCTV สิ่งบันทึกจากศูนย์บริการทางโทรศัพท์ บันทึกการตรวจสอบการโทร และข้อความเสียง
 • หมายเลขประจำตัวที่ออกให้โดยรัฐบาล – ซึ่งรวมถึงหมายเลขประกันสังคม หมายเลขใบขับขี่ หมายเลขหนังสือเดินทาง และข้อมูลระบุตัวตนอื่น ๆ ที่ออกให้โดยรัฐบาล ตามที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือตามลักษณะของความสัมพันธ์
 • ข้อมูลตำแหน่งที่อยู่ทางภูมิศาสตร์ – ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลตำแหน่งที่อยู่ทางภูมิศาสตร์ที่แม่นยํา ซึ่งเราอาจเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติจากอุปกรณ์มือถือของคุณ หากคุณเลือกที่จะอนุญาตให้เราเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว
 • ข้อมูลวิชาชีพและการจ้างงาน – ซึ่งรวมถึงข้อมูลวิชาชีพหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน สำหรับพนักงานและผู้ที่คาดว่าจะเป็นพนักงาน รวมถึงข้อมูลผู้สมัครและประวัติย่อ เช่น การศึกษาและประวัติการทำงาน ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งงาน เช่น ทักษะและข้อมูลประจำตัว ความสนใจและเป้าหมายทางวิชาชีพ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมสำหรับคุณสมบัติของพนักงาน เช่น เอกสารเกี่ยวกับสิทธิในการทำงาน และข้อมูลอ้างอิง
 • ข้อมูลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ – ซึ่งรวมถึงบันทึกที่เก็บรักษาไว้เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามกฎหมายที่มีบังคับใช้ บันทึกที่เกี่ยวข้องกับความชอบของผู้บริโภค เช่น การเลือกเข้าร่วมและการเลือกไม่เข้าร่วมโปรแกรมการตลาดของคุณ และบันทึกที่เกี่ยวข้องกับคำขอใช้สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทในหมวดหมู่เหล่านี้ อาจถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนในเขตอำนาจทางกฎหมายบางแห่ง

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณจากแหล่งต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์และการมีปฏิสัมพันธ์ของเรากับคุณ แหล่งข้อมูลเหล่านี้อาจรวมถึง:

 • สถาบันการเงิน ผู้ออกบัตรชำระเงิน ร้านค้า ธนาคารของร้านค้าผู้รับบัตร และพันธมิตรอื่น ๆ ของคุณ เมื่อคุณใช้ผลิตภัณฑ์การชำระเงินที่มีแบรนด์ Visa หรือเมื่อเราดำเนินการในนามของพวกเขา เช่น เมื่อคุณแตะบัตร Visa ของคุณ
 • คุณ เช่น เมื่อคุณลงทะเบียนในลิงก์บัตร โปรแกรมข้อเสนอจาก Visa หรือพันธมิตรส่งเสริมการขายร่วม ลงทะเบียนในโซลูชันคลิกเพื่อชำระเงินของ Visa หรือตอบแบบสำรวจของเรา
 • คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณเมื่อคุณมีปฏิสัมพันธ์กับแพลตฟอร์ม เว็บไซต์ และแอปพลิเคชันของเรา หรือผ่านเทคโนโลยีอัตโนมัติอื่น ๆ เช่น เมื่อเราบันทึกการโทรที่ติดต่อไปยังศูนย์บริการทางโทรศัพท์ของเราและใช้กล้อง CCTV ในสถานที่ของเรา และ
 • บุคคลที่สามอื่น ๆ รวมถึงผู้รวบรวมข้อมูล บริษัทโซเชียลมีเดีย และแหล่งข้อมูลสาธารณะอื่น ๆ นอกจากนี้ อาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลทางวิชาชีพและการจ้างงานจากบุคคลอ้างอิงของคุณและบุคคลที่สาม ที่ช่วยเราให้เราสามารถดำเนินการสืบสวนภายในและการคัดกรองภูมิหลัง และอาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลลูกค้าทางธุรกิจจากนายจ้างของคุณ ผู้จัดงานแสดงสินค้าและการประชุม และบริษัทที่ให้บริการทางวิชาชีพ

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมและแบ่งปัน
หมวดหมู่ของข้อมูลส่วนบุคคล
ฐานกฎหมายสำหรับการประมวลข้อมูล
(ในกรณีที่กฎหมายกำหนด)
ให้บริการเครือข่ายการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ของ Visa (รวมถึงการอนุญาต การตรวจผ่าน และการชำระยอดสำหรับธุรกรรมและการจัดทำโทเค็น) สนับสนุนธุรกรรมการชำระเงินของคุณ และเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง เช่น การยืนยันตัวตน การระงับข้อพิพาท การป้องกันการฉ้อโกง และการรักษาความปลอดภัย
 • ข้อมูลติดต่อ
 • ข้อมูลธุรกรรมและข้อมูลทางการเงิน
 • ข้อมูลความสัมพันธ์
 • ข้อมูลการมีปฏิสัมพันธ์
 • ตัวระบุข้อมูลไบโอเมตริกซ์
 • ข้อมูลลูกค้าทางธุรกิจ
 • ข้อมูลอนุมานและข้อมูลอนุพันธ์
 • ข้อมูลออนไลน์และข้อมูลทางเทคนิค
 • ข้อมูลภาพและเสียง
 • หมายเลขประจำตัวที่ทางราชการออกให้
 • ข้อมูลตำแหน่งที่อยู่ทางภูมิศาสตร์
 • ข้อมูลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
 • เพื่อดำเนินการตามสัญญาที่มีคุณเป็นคู่สัญญา เช่น สัญญาที่ทำกับคุณ หรือตามความจำเป็นเพื่อดำเนินการตามสัญญาระหว่างคุณกับผู้ขาย หรือระหว่างคุณกับสถาบันการเงินหรือองค์กรอื่น ๆ ที่ออกบัตรของคุณ ซึ่ง Visa ได้ให้บริการชำระเงินหรือทำหน้าที่เป็นผู้ประมวลข้อมูล
 • เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่ใช้บังคับกับเราในทั่วโลก
 • เพื่อวัตถุประสงค์ตามฐานประโยชน์อันชอบธรรมของเราเองหรือเพื่อฐานประโยชน์อันชอบธรรมของผู้อื่น เช่น เพื่อปกป้องคุณ เรา หรือบุคคลอื่นจากภัยคุกคาม (เช่น ภัยคุกคามด้านความปลอดภัยหรือการฉ้อโกง) เพื่อสนับสนุนหรือบริหารจัดการธุรกิจของเรา เช่น เพื่อการควบคุมคุณภาพ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การรายงานแบบรวม และการบริการลูกค้า เพื่อจัดการธุรกรรมขององค์กร เช่น การควบรวมกิจการหรือการซื้อกิจการ และเพื่อทำความเข้าใจและปรับปรุงความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือความสัมพันธ์กับลูกค้าของเราโดยทั่วไป

มอบผลิตภัณฑ์ บริการ โปรแกรม ข้อเสนอ หรือข้อมูลให้แก่คุณตามที่คุณร้องขอจาก Visa และเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง เช่น การพิจารณาเกณฑ์การมีสิทธิและบริการลูกค้า
 • ข้อมูลติดต่อ
 • ข้อมูลธุรกรรมและข้อมูลทางการเงิน
 • ข้อมูลความสัมพันธ์
 • ข้อมูลการมีปฏิสัมพันธ์
 • ตัวระบุข้อมูลไบโอเมตริกซ์
 • ข้อมูลลูกค้าทางธุรกิจ
 • ข้อมูลอนุมานและข้อมูลอนุพันธ์
 • ข้อมูลออนไลน์และข้อมูลทางเทคนิค
 • ข้อมูลภาพและเสียง
 • หมายเลขประจำตัวที่ทางราชการออกให้
 • ข้อมูลตำแหน่งที่อยู่ทางภูมิศาสตร์
 • ข้อมูลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
 • เพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่คุณเป็นคู่สัญญาตามที่อธิบายไว้ข้างต้น
 • เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่ใช้บังคับกับเราในทั่วโลก
 • เพื่อวัตถุประสงค์ของฐานประโยชน์อันชอบธรรมของเราเอง หรือเพื่อฐานประโยชน์อันชอบธรรมของผู้อื่น ดังที่อธิบายไว้ข้างต้น

ให้บริการแก่ลูกค้าของเรา ตัวอย่างเช่น หากคุณสมัครเข้าร่วมโปรแกรมสะสมคะแนนของผู้ออกบัตรหรือร้านค้า เราจะประมวลข้อมูลธุรกรรมของบัตรเพื่อคำนวณรางวัลของคุณและจัดหาข้อเสนอให้กับคุณตามเป้าหมายของลูกค้า
 • ข้อมูลติดต่อ
 • ข้อมูลธุรกรรมและข้อมูลทางการเงิน
 • ข้อมูลความสัมพันธ์
 • ข้อมูลการมีปฏิสัมพันธ์
 • ตัวระบุข้อมูลไบโอเมตริกซ์
 • ข้อมูลลูกค้าทางธุรกิจ
 • ข้อมูลอนุมานและข้อมูลอนุพันธ์
 • ข้อมูลออนไลน์และข้อมูลทางเทคนิค
 • ข้อมูลภาพและเสียง
 • หมายเลขประจำตัวที่ทางราชการออกให้
 • ข้อมูลตำแหน่งที่อยู่ทางภูมิศาสตร์
 • ข้อมูลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
 • เพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่คุณเป็นคู่สัญญาตามที่อธิบายไว้ข้างต้น
 • เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่ใช้บังคับกับเราในทั่วโลก
 • เพื่อวัตถุประสงค์ของฐานประโยชน์อันชอบธรรมของเราเอง หรือเพื่อฐานประโยชน์อันชอบธรรมของผู้อื่น ดังที่อธิบายไว้ข้างต้น

การให้บริการของ Visa เช่น คลิกเพื่อชำระเงิน รวมถึงการลงทะเบียนคุณในโซลูชัน เพื่อช่วยให้คุณยังคงเข้าสู่ระบบงานอุปกรณ์ของคุณได้อย่างต่อเนื่อง (หากคุณเลือกวิธีนี้) เพื่อช่วยให้คุณสามารถชำระเงินได้โดยใช้โซลูชัน เพื่อรวมการทำงานเข้ากับกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ (หากคุณเลือกวิธีนี้) และเพื่อเข้าร่วมในโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้โซลูชันของคุณ
 • ข้อมูลติดต่อ
 • ข้อมูลธุรกรรมและข้อมูลทางการเงิน
 • ข้อมูลความสัมพันธ์
 • ข้อมูลการมีปฏิสัมพันธ์
 • ตัวระบุข้อมูลไบโอเมตริกซ์
 • ข้อมูลลูกค้าทางธุรกิจ
 • ข้อมูลอนุมานและข้อมูลอนุพันธ์
 • ข้อมูลออนไลน์และข้อมูลทางเทคนิค
 • ข้อมูลภาพและเสียง
 • หมายเลขประจำตัวที่ทางราชการออกให้
 • ข้อมูลตำแหน่งที่อยู่ทางภูมิศาสตร์
 • ข้อมูลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
 • เพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่คุณเป็นคู่สัญญาตามที่อธิบายไว้ข้างต้น
 • เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่ใช้บังคับกับเราในทั่วโลก
 • เพื่อวัตถุประสงค์ของฐานประโยชน์อันชอบธรรมของเราเอง หรือเพื่อฐานประโยชน์อันชอบธรรมของผู้อื่น ดังที่อธิบายไว้ข้างต้น

บริหารจัดการการสำรวจ โปรแกรมสะสมคะแนน การชิงรางวัล การประกวด และงานกิจกรรมต่าง ๆ
 • ข้อมูลติดต่อ
 • ข้อมูลธุรกรรมและข้อมูลทางการเงิน
 • ข้อมูลความสัมพันธ์
 • ข้อมูลการมีปฏิสัมพันธ์
 • ตัวระบุข้อมูลไบโอเมตริกซ์
 • ข้อมูลลูกค้าทางธุรกิจ
 • ข้อมูลอนุมานและข้อมูลอนุพันธ์
 • ข้อมูลออนไลน์และข้อมูลทางเทคนิค
 • ข้อมูลภาพและเสียง
 • หมายเลขประจำตัวที่ทางราชการออกให้
 • ข้อมูลตำแหน่งที่อยู่ทางภูมิศาสตร์
 • ข้อมูลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
 • เพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่คุณเป็นคู่สัญญาตามที่อธิบายไว้ข้างต้น
 • เพื่อวัตถุประสงค์ของฐานประโยชน์อันชอบธรรมของเราเอง หรือเพื่อฐานประโยชน์อันชอบธรรมของผู้อื่น ดังที่อธิบายไว้ข้างต้น

จากตัวเลือกของคุณ เราจะส่งมอบการสื่อสารด้านการตลาด ข้อเสนอที่เหมาะกับคุณ และโฆษณาตามความสนใจไปให้คุณ
 • ข้อมูลติดต่อ
 • ข้อมูลธุรกรรมและข้อมูลทางการเงิน
 • ข้อมูลความสัมพันธ์
 • ข้อมูลการมีปฏิสัมพันธ์
 • ตัวระบุข้อมูลไบโอเมตริกซ์
 • ข้อมูลลูกค้าทางธุรกิจ
 • ข้อมูลอนุมานและข้อมูลอนุพันธ์
 • ข้อมูลออนไลน์และข้อมูลทางเทคนิค
 • ข้อมูลภาพและเสียง
 • ข้อมูลตำแหน่งที่อยู่ทางภูมิศาสตร์
 • ข้อมูลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
 • เพื่อวัตถุประสงค์ของฐานประโยชน์อันชอบธรรมของเราเองหรือเพื่อฐานประโยชน์อันชอบธรรมของผู้อื่น เช่น เพื่อส่งข่าวสารและข้อเสนอที่เกี่ยวข้องให้คุณ

เติมเต็ม พัฒนา หรือรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจของเรากับคุณและ/หรือบริษัทของคุณ
 • ข้อมูลติดต่อ
 • ข้อมูลธุรกรรมและข้อมูลทางการเงิน
 • ข้อมูลความสัมพันธ์
 • ข้อมูลการมีปฏิสัมพันธ์
 • ตัวระบุข้อมูลไบโอเมตริกซ์
 • ข้อมูลลูกค้าทางธุรกิจ
 • ข้อมูลอนุมานและข้อมูลอนุพันธ์
 • ข้อมูลออนไลน์และข้อมูลทางเทคนิค
 • ข้อมูลภาพและเสียง
 • หมายเลขประจำตัวที่ทางราชการออกให้
 • ข้อมูลตำแหน่งที่อยู่ทางภูมิศาสตร์
 • ข้อมูลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
 • เพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่คุณเป็นคู่สัญญาตามที่อธิบายไว้ข้างต้น
 • เพื่อวัตถุประสงค์ของฐานประโยชน์อันชอบธรรมของเราเอง หรือเพื่อฐานประโยชน์อันชอบธรรมของผู้อื่น ดังที่อธิบายไว้ข้างต้น

สนับสนุนความสัมพันธ์ในการจ้างงานหรือการทำสัญญาของคุณกับเรา หรือประเมินตำแหน่งของคุณ รวมถึงวัตถุประสงค์ด้านทรัพยากรบุคคลตามธรรมเนียมปฏิบัติตาม การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
 • ข้อมูลติดต่อ
 • ข้อมูลความสัมพันธ์
 • ข้อมูลการมีปฏิสัมพันธ์
 • ตัวระบุข้อมูลไบโอเมตริกซ์
 • ข้อมูลออนไลน์และข้อมูลทางเทคนิค
 • ข้อมูลภาพและเสียง
 • หมายเลขประจำตัวที่ทางราชการออกให้
 • ข้อมูลวิชาชีพและการจ้างงาน
 • ข้อมูลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
 • เพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่คุณเป็นคู่สัญญาตามที่อธิบายไว้ข้างต้น
 • เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่ใช้บังคับกับเราในทั่วโลก
 • เพื่อวัตถุประสงค์ของฐานประโยชน์อันชอบธรรมของเราเอง หรือเพื่อฐานประโยชน์อันชอบธรรมของผู้อื่น ดังที่อธิบายไว้ข้างต้น

ทำความเข้าใจว่าคุณและคนอื่น ๆ ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราอย่างไร เพื่อการวิเคราะห์และสร้างแบบจำลอง และเพื่อสร้างข้อมูลแข่งขันและข้อมูลเชิงลึกในทางธุรกิจ และเพื่อทำความเข้าใจกระแสแนวโน้มของเศรษฐกิจ
 • แม้ว่าข้อมูลบางอย่าง เช่น ข้อมูลธุรกรรมและข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลความสัมพันธ์ ข้อมูลการมีปฏิสัมพันธ์ ข้อมูลออนไลน์และข้อมูลทางเทคนิค และข้อมูลตำแหน่งที่อยู่ทางภูมิศาสตร์ อาจถูกนําไปใช้เพื่อสร้างชุดข้อมูลเหล่านี้ แต่ผลลัพธ์สุดท้ายจะไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลประกอบอยู่ด้วย
 • เพื่อวัตถุประสงค์ของฐานประโยชน์อันชอบธรรมของเราเอง หรือเพื่อฐานประโยชน์อันชอบธรรมของผู้อื่น ดังที่อธิบายไว้ข้างต้น

สร้างชุดข้อมูลที่ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล ไม่มีการระบุตัวตน ไม่ระบุชื่อ หรือเป็นข้อมูลสรุปรวม ซึ่งเราจะใช้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า
 • แม้ว่าข้อมูลบางอย่าง เช่น ข้อมูลธุรกรรมและข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลความสัมพันธ์ ข้อมูลการมีปฏิสัมพันธ์ และข้อมูลออนไลน์และข้อมูลทางเทคนิค อาจถูกนําไปใช้เพื่อสร้างชุดข้อมูลเหล่านี้ แต่ผลลัพธ์สุดท้ายจะไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลประกอบอยู่ด้วย
 • เพื่อวัตถุประสงค์ของฐานประโยชน์อันชอบธรรมของเราเอง หรือเพื่อฐานประโยชน์อันชอบธรรมของผู้อื่น ดังที่อธิบายไว้ข้างต้น

สนับสนุนวัตถุประสงค์ทางธุรกิจประจำวันของเรา เช่น การจัดการบัญชี การควบคุมภายใน การดูแลจัดการเว็บไซต์ ความต่อเนื่องของธุรกิจและการฟื้นคืนจากภัยพิบัติ การรักษาความปลอดภัยและการป้องกันการฉ้อโกง การกำกับดูแลกิจการ การรายงานและการปฏิบัติตามกฎหมาย การวิเคราะห์และการวิจัย การบังคับใช้สัญญาและการจัดการทางสัญญาอื่น ๆ และการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้ตามที่ร้องขอ*
 • ข้อมูลติดต่อ
 • ข้อมูลธุรกรรมและข้อมูลทางการเงิน
 • ข้อมูลความสัมพันธ์
 • ข้อมูลการมีปฏิสัมพันธ์
 • ข้อมูลลูกค้าทางธุรกิจ
 • ข้อมูลอนุมานและข้อมูลอนุพันธ์
 • ข้อมูลออนไลน์และข้อมูลทางเทคนิค
 • ข้อมูลภาพและเสียง
 • หมายเลขประจำตัวที่ทางราชการออกให้
 • ข้อมูลตำแหน่งที่อยู่ทางภูมิศาสตร์
 • ข้อมูลวิชาชีพและการจ้างงาน
 • ข้อมูลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
 • เพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่คุณเป็นคู่สัญญาตามที่อธิบายไว้ข้างต้น
 • เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่ใช้บังคับกับเราในทั่วโลก
 • เพื่อวัตถุประสงค์ของฐานประโยชน์อันชอบธรรมของเราเอง หรือเพื่อฐานประโยชน์อันชอบธรรมของผู้อื่น ดังที่อธิบายไว้ข้างต้น
หากเป็นไปได้ เราอาจประมวลข้อมูลส่วนบุคคลโดยได้รับความยินยอมจากคุณ ตัวอย่างเช่น เราอาจอาศัยความยินยอมของคุณตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อส่งมอบการสื่อสารทางการตลาดให้คุณ

"วัตถุประสงค์ทางธุรกิจประจำวัน" ครอบคลุมวัตถุประสงค์ทางธุรกิจดังต่อไปนี้และวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล:

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อ:

 • บริษัทในเครือของเรา
 • ผู้ให้บริการของเรา เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่เรา
 • สถาบันการเงิน ร้านค้า ผู้ทำรายการชำระเงิน และบุคคลที่สามอื่น ๆ ที่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดการรักษาความลับและการใช้งานที่เหมาะสม เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำรายการชำระเงินของคุณ การจัดการการฉ้อโกงและความเสี่ยง การจัดหาและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ และการสนับสนุนวัตถุประสงค์ทางธุรกิจประจำวันของเรา  
 • บุคคลที่สาม เช่น พันธมิตรโฆษณาที่เป็นบุคคลที่สาม ซึ่งอาจใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยคุกกี้และวิธีการที่คล้ายกันเพื่อช่วยเราในการกำหนดโปรแกรมโฆษณาออนไลน์ของเรา
 • หน่วยงานภาครัฐ
 • หน่วยงานสรรหาบุคลากรและบุคคลอ้างอิงของคุณ (สำหรับข้อมูลวิชาชีพและการจ้างงาน) และ
 • บริษัทของคุณและบริษัทในเครือ (สำหรับข้อมูลลูกค้าทางธุรกิจ)

นอกจากนี้ เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อมีความจำเป็นตามกฎหมาย เช่น เปิดเผยต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานกำกับดูแล หรือศาล หรือตามที่กฎหมายอนุญาต เช่น เมื่อเราขายหรือโอนสินทรัพย์ทางธุรกิจ บังคับใช้สัญญาของเรา ปกป้องทรัพย์สินหรือสิทธิของเรา ทรัพย์สินหรือความปลอดภัยของผู้อื่น หรือตามความจำเป็นเพื่อการตรวจสอบ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการกำกับดูแลกิจการ

 

ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวทั่วโลกฉบับนี้จะเสริมด้วยประกาศเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ โดยจะขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณมีปฏิสัมพันธ์กับเราและสถานที่:

 “ประกาศเกี่ยวกับคุกกี้” ของเราจะอธิบายหลักปฏิบัติของเราเกี่ยวกับคุกกี้ แท็ก และข้อมูลออนไลน์ประเภทเดียวกันที่เรารวบรวม