มูลนิธิ Visa

มูลนิธิ Visa พยายามให้การสนับสนุนเศรษฐกิจที่ครอบคลุม ที่ซึ่งบุคคล ธุรกิจ และชุมชนสามารถเติบโตก้าวหน้าได้

เกี่ยวกับมูลนิธิ Visa

มูลนิธิ Visa พยายามให้การสนับสนุนเศรษฐกิจอย่างครอบคลุม เพื่อช่วยให้บุคคล ธุรกิจ และชุมชนสามารถเติบโตก้าวหน้าได้ มูลนิธิ Visa ให้ความสำคัญกับการเติบโตของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีความหลากหลายทางเพศและครอบคลุมผ่านทางการให้ทุนและการลงทุน มูลนิธิยังสนับสนุนความต้องการของชุมชนในวงกว้างและการตอบสนองต่อภัยพิบัติในยามวิกฤต มูลนิธิ Visa จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 501(c)3 ในสหรัฐอเมริกา
animated person on tv
four animated people
animated people on laptops

แนวทางและกลยุทธ์

grocery store

โครงการและความร่วมมือ

เราร่วมมือกับองค์กรชั้นนำทั่วโลกเพื่อพัฒนางานของเราไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่มีความเท่าเทียมกันมากขึ้นสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMB) ที่มีความหลากหลายทางเพศและครอบคลุมทุกเพศ โดยทั่วไป พันธมิตรของเราแบ่งออกเป็นสามประเภท: องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ให้การสนับสนุนแก่ SMB นักลงทุน และหน่วยงานที่มุ่งเน้นไปที่ระบบนิเวศที่เน้น SMB ในวงกว้างเป็นหลัก ตัวอย่างพันธมิตรของเรารวมไปถึง:
American Red Cross logo.
The Asia Foundation logo.
Brac logo.
Compass family services Housing Support Hope logo.
First Place for Youth logo
Gender Smart logo
KIVA logo
LISC logo
Mercy Corps logo.
Pro mujer logo.
Tipping point community logo.
Tipping point fund logo.
University of California San Francisco logo.