นโยบายสาธารณะ

เรามุ่งหวังที่จะเป็นคู่ค้าที่ได้รับความไว้วางใจและเป็นผู้ให้ความรู้แก่หน่วยงานราชการและผู้กำกับกฎระเบียบ

โรงเรียนการนโยบายสาธารณะ (School Of Public Policy)