โอกาสสำหรับทุกคน

เราเชื่อว่าทุกคนมีสิทธิที่จะเข้าถึงบริการทางการเงินขั้นพื้นฐาน

การเพิ่มอำนาจการบริการทางการเงินที่ทั่วถึง

ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นประโยชน์แก่ผู้คนทั่วโลกที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการ
Illustration: mobile phone displaying data transfer.

การรับ + การส่งเงิน

ในหลายประเทศในโลก การชำระเงินที่สำคัญระหว่างบุคคลอาจเป็นสิ่งที่ด้อยประสิทธิภาพและมีราคาแพง เพื่อให้การสนับสนุนในเรื่องนี้ วีซ่าจึงนำเสนอตัวเลือกการชำระเงินส่วนบุคคลที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และไว้วางใจได้สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการ

การชำระเงินสำหรับสิ่งจำเป็นต่างๆ ในชีวิตประจำวัน

ทั่วทั้งแอฟริกา อินเดีย และประเทศเกิดใหม่อื่น ๆ การชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ของวีซ่าช่วยให้ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการ สามารถมีทางเลือกที่ดีขึ้นในการชำระเงินเพื่อซื้อหาสิ่งจำเป็น เช่น อาหาร เสื้อผ้า ยารักษาโรค และบริการคมนาคมขนส่ง
Illustration: Sun with dollar sign in middle.

การได้รับการชำระเงินผ่านสื่อสังคมออนไลน์

ปัจจุบันองค์กรของรัฐหลายแห่งหันมาใช้ผลิตภัณฑ์แบบเติมเงินของวีซ่า เพื่อโอนเงินให้แก่ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการธนาคารและบริการทางการเงินอื่น และองค์กรเหล่านี้ยังลดการใช้เงินสดหรือการแจกจ่ายสินค้าโดยตรง

การจับมือกับคู่ค้าในด้านบริการที่ทั่วถึง

การบรรลุเป้าหมายที่สำคัญในการสร้างบริการทางการเงินที่ทั่วถึง จำเป็นต้องอาศัยการทำงานร่วมกันระหว่างคู่ค้าชั้นนำต่างๆ

ความรู้ทางการเงิน

การกระจายอำนาจในทั่วโลกโดยให้ความรู้ทางการเงิน

เข้าร่วมทีมงานของวีซ่า

คุณพร้อมสำหรับอาชีพที่จะสร้างผลกระทบที่สำคัญแล้วหรือยัง