บัตรเดินทางของ Visa

วิธีที่ดีกว่าในการชำระเงินและจัดการค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

บัตรเดินทางของ Visa

ติดตามการใช้จ่ายในการเดินทางของพนักงานของท่านที่ง่ายกว่า

ภาพรวม

คุณลักษณะ

จัดการการเดินทางของบริษัทตัวแทนอย่างง่ายดาย

เครื่องมือ

ใช้โปรแกรมบัตรเดินทางของท่านให้คุ้มค่า

สิทธิประโยชน์ผ่านบัตร

สนใจในโปรแกรมบัตรเดินทางของ Visa ไหม?

ช่วยจัดการค่าใช้จ่ายการเดินทางของท่าน