ชื่องาน : Thai Water Expo 2024

ระยะเวลา : 3 – 5/7/2024

สถานที่จัดงาน : QSNCC , กรุงเทพมหานคร

รายละเอียด : งานแสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติด้านเทคโนโลยีการจัดการด้านทรัพยากรน้ำ และน้ำเสียทีครบวงจรที่สุดและเป็นงานเดียวในประเทศไทย โดยรวบรวมผู้มีอำนาจตัดสินใจและผู้ซื้อคุณภาพจากทั่วอาเซียนเพื่อยกระดับความสำเร็จให้กับอุตสาหกรรมเพื่อการแข่งขันในยุคแห่งการช่วงชิงโอกาสอย่างแท้จริง

https://www.businesseventsthailand.com/th/event-calendar/detail/2003-thai-water-expo-2024