ชื่องาน : Subcon Thailand 2024

ระยะเวลา : 15 – 18/5/2024

สถานที่จัดงาน : BITEC , กรุงเทพมหานคร

รายละเอียด : Subcon Thailand 2024 ที่สุดแห่งเวทีจับคู่ธุรกิจระดับภูมิภาค เตรียมเปิดเวทีโชว์ศักยภาพผู้ผลิตไทย จุดนัดพบผู้ผลิตและผู้ซื้อจากทั่วโลกที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการจัดซื้อชิ้นส่วนจากทั่วโลก อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์ ยานยนต์ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็คทรอนิกส์ เครื่องจักรกล และอุตสาหกรรมในอนาคต เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน เครื่องมือแพทย์ หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ ภายในงานเต็มไปด้วยกิจกรรมต่าง ๆ เช่น พื้นที่จัดแสดงอุตสาหกรรม สัมมนาความรู้ การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการจับคู่ธุรกิจ

https://www.businesseventsthailand.com/th/event-calendar/detail/1944-subcon-thailand-2024