ชื่องาน : Horti ASIA 2024

ระยะเวลา : 22 – 24/5/2024

สถานที่จัดงาน : BITEC , กรุงเทพมหานคร

รายละเอียด : HORTI ASIA 2024 งานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร และ งานแสดงปัจจัยการผลิตทางการเกษตรและนวัตกรรมด้านการปลูกพืชผัก ไม้ผล และดอกไม้แห่งภูมิภาคเอเชีย เข้าค้นหาโอกาสในตลาดการผลิตพืชผลอย่างยั่งยืน การเกษตรแนวตั้งและการผลิตกัญชา และอื่นๆอีกมากมาย จากบริษัทชั้นนำทั่วโลก

https://www.businesseventsthailand.com/th/event-calendar/detail/1999-horti-asia-2024