ชื่องาน : Food & Hospitality Thailand (FHT) 2024

ระยะเวลา : 21 – 24/8/2024

สถานที่จัดงาน : QSNCC , กรุงเทพมหานคร

รายละเอียด : งานแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติสำหรับธุรกิจอาหารและการบริการ ภายใต้แนวคิด “สร้างสรรค์อนาคตเพื่อธุรกิจอาหารและการบริการ” FHT คือหนึ่งในเครื่องมือที่ช่วยส่งเสริมศักยภาพทางธุรกิจของคุณ ให้พัฒนาและโดดเด่นในตลาดที่มีการแข่งขันสูง มุ่งสู่อนาคตด้วยความแข็งแกร่งและยั่งยืน และยังช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย หนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของ Thailand Tourism & Hospitality Week รวบรวมสินค้าและบริการครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้อง พร้อม 4 ซับโชว์ Cafe & Bakery Thailand, Restaurant & Bar Thailand, Shop & Retail Thailand, และ Cleaning & Hygiene Thailand.

https://www.businesseventsthailand.com/th/event-calendar/detail/2005-food-hospitality-thailand-fht-2024