ชื่องาน : Electric Vehicle Asia 2024

ระยะเวลา : 3 – 5/7/2024

สถานที่จัดงาน : QSNCC , กรุงเทพมหานคร

รายละเอียด : งานแสดงสินค้าด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าที่จัดมาอย่างยาวนานที่สุด ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นงานระดับภูมิภาคที่รวมผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ทั้งผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้กำหนดนโยบาย และผู้เล่นในระบบนิเวศ EV ทั้งหมด ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำของอุตสาหกรรม EV ระดับโลก

https://www.businesseventsthailand.com/th/event-calendar/detail/2002-electric-vehicle-asia-2024