ชื่องาน : Boilex Asia & Pumps and Valves Asia 2024

ระยะเวลา : 3 – 5/7/2024

สถานที่จัดงาน : QSNCC , กรุงเทพมหานคร

รายละเอียด : งานแสดงสินค้าเทคโนโลยีและการประชุมนานาชาติเฉพาะทางด้านหม้อไอน้ำและภาชนะรับความดัน ปั๊ม วาล์ว และระบบท่อของภูมิภาค เวทีทางธุรกิจที่รวบรวม เทคโนโลยี นวัตกรรม และโซลูชั่นประหยัดพลังงาน ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ขับเคลื่อนสู่อุตสาหกรรมสีเขียว

รายละเอียด : โอกาสสำคัญในการขยายและสร้างเครือธุรกิจ พบปะ ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ ผู้กำหนดนโยบาย นักลงทุน ผู้เชี่ยวชาญ ในอุตสาหกรรมเพื่อแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ จากนักวิจัย และนักวิชาการระดับโลก

https://www.businesseventsthailand.com/th/event-calendar/detail/2001-boilex-asia-pumps-and-valves-asia-2024