ชื่องาน : AGRITECHNICA ASIA 2024

ระยะเวลา : 22 – 24/5/2024

สถานที่จัดงาน : BITEC , กรุงเทพมหานคร

รายละเอียด : AGRITECHNICA ASIA 2024 งานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร และ งานแสดงปัจจัยการผลิตทางการเกษตรและนวัตกรรมด้านการปลูกพืชผัก ไม้ผล และดอกไม้แห่งภูมิภาคเอเชีย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 24 พฤษภาคม 2567 ณ EH98, ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) กรุงเทพฯ

รายละเอียด : เข้าค้นหาโอกาสในตลาดการผลิตพืชผลอย่างยั่งยืน การเกษตรแนวตั้งและการผลิตกัญชา และอื่น ๆ อีกมากมาย จากบริษัทชั้นนำทั่วโลก

https://www.businesseventsthailand.com/th/event-calendar/detail/1998-agritechnica-asia-2024