เข้าร่วมเป็น Visa Merchant วันนี้

ร่วมเป็นร้านค้าในเครือข่ายที่รับบัตรวีซ่า

เริ่มต้นการรับวีซ่า

เป็นร้านค้าที่รับบัตรวีซ่า
At a restaurant, a young woman serves a pizza to a smiling family.
what is a merchant account
what is a merchant account
what is a merchant account

การปฏิบัติตามกฎระเบียบของวีซ่าและแนวทางการยอมรับ

การเป็นร้านค้าที่รับบัตรวีซ่าเป็นกระบวนการที่สะดวกรวดเร็วและเราจะช่วยให้ท่านประสบความสำเร็จ แต่ท่านจำเป็นต้องทราบข้อกำหนดบางประการ :