ช้อปปิ้งออนไลน์อย่างปลอดภัย

อุ่นใจด้วยบริการ Verified by Visa

ช้อปปิ้งออนไลน์อย่างปลอดภัย

Verified by Visa จะช่วยให้นักช้อปออนไลน์สามารถวางใจได้อย่างเต็มที่ เพราะเป็นระบบการยืนยันตัวตนที่ป้องกันโดยรหัสผ่านซึ่งออกแบบมาเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือบัตรเมื่อใช้บัตรวีซ่าทางออนไลน์

ด้วยการขอรหัสผ่านที่มีแต่ผู้ถือบัตรเท่านั้นที่ทราบ ทำให้ธนาคารสามารถยืนยันได้ว่าผู้ป้อนข้อมูลบัตรลงในเว็บไซต์ อี-คอมเมิร์ซนั้นเป็นผู้ถือบัตรตัวจริง รหัสผ่านดังกล่าวอาจเป็นรหัสที่คุณกำหนดขึ้นเองและจดจำไว้ หรืออาจจะเป็นรหัสที่ทางธนาคารส่งให้คุณทาง SMS เมื่อคุณกำลังจะชำระเงินออนไลน์ก็ได้ ระบบยืนยันตัวตนนี้จะช่วยป้องกันธุรกรรมที่เป็นการฉ้อโกงและทำให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในกระบวนการชำระเงินนี้วางใจได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้งานร่วมกับคุณลักษณะด้านความปลอดภัยอื่น ๆ ที่ให้บริการโดยวีซ่า

วิธีการทำงาน

An image of a hand holding a payment card in front of a laptop, used for safe online shopping.
An image of a phone with bank details on the screen, representing a secure online shopping transaction.

ถาม-ตอบ


คำแนะนำในการช้อปปิ้ง

คุณอาจจะสนใจในเรื่อง


Making payment via contactless