แตะเพื่อจ่าย กับวีซ่า

รวดเร็วและสะดวกกว่าเงินสด

วิธีการใช้

ไม่จำเป็นต้องรูดบัตร
contactless payment

มองหาสัญลักษณ์

มองหาสัญลักษณ์ที่จุดชำระเงิน
contactless payment

แตะบัตรหรืออุปกรณ์ของคุณ

เพียงแค่แตะบัตรหรืออุปกรณ์ของคุณที่ด้านหน้าเครื่องรูดบัตรและรอการยืนยัน

รับสินค้าที่ซื้อ

คุณสามารถขอรับใบเสร็จรับเงินได้ถ้าต้องการ แต่ถ้าไม่ต้องการ ก็ถือว่าการชำระเงินเสร็จสิ้น

สิทธิประโยชน์

contactless payment

ผลิตภัณฑ์

มีอุปกรณ์มากมายที่รองรับ การชำระเงินแบบแตะเพื่อจ่าย กับวีซ่า ทำให้คุณสามารถใช้ การชำระเงินแบบแตะเพื่อจ่าย ได้ในแบบที่คุณต้องการ
person holding card in cafe
contactless payment