วีซ่าไดเร็กต์ (Visa Direct)

ส่งการชำระเงินไปที่บัตรวีซ่าได้โดยตรงทุกที่ทุกเวลา

Visa Direct

ส่งเงินให้สมาชิกในครอบครัว แชร์ค่าใช้จ่ายกับเพื่อน หรือจ่ายเงินสำหรับค่าใช้จ่ายเรียกเก็บของบัตรเครดิตวีซ่า Visa Direct เป็นบริการที่ใช้ง่ายและสะดวกสำหรับทั้งผู้จ่ายเงินและผู้รับ ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ในห้องเดียวกันหรืออยู่ห่างกันคนละซีกโลกก็ตาม

สะดวกและครอบคลุมทั่วโลก


Visa Direct มีวิธีใช้งานอย่างไร