บัตรเครดิต Signature

Tea

สิทธิ์ซื้อชุดน้ำชายามบ่าย ราคาพิเศษ 500 บาท สำหรับ 2 ท่าน

Dean & Deluca

1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

สิทธิ์ซื้อชุดน้ำชายามบ่าย ราคาพิเศษ 500 บาท สำหรับ 2 ท่าน

Divana Signature Café

1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

สิทธิ์ซื้อชุดน้ำชายามบ่าย ราคาพิเศษ 500 บาท สำหรับ 2 ท่าน

Sheraton Royal Orchid Hotel 

1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

 

สิทธิ์ซื้อชุดน้ำชายามบ่าย ราคาพิเศษ 500 บาท สำหรับ 2 ท่าน

Café Claire

1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

สิทธิ์ซื้อชุดน้ำชายามบ่าย ราคาพิเศษ 500 บาท สำหรับ 2 ท่าน

Coffee Academic

1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

สิทธิ์ซื้อชุดน้ำชายามบ่าย ราคาพิเศษ 500 บาท สำหรับ 2 ท่าน

So Bangkok

1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

สิทธิ์ซื้อชุดน้ำชายามบ่าย ราคาพิเศษ 500 บาท สำหรับ 2 ท่าน

TWG Tea Salon

1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

 

สิทธิ์ซื้อชุดน้ำชายามบ่าย ราคาพิเศษ 500 บาท สำหรับ 2 ท่าน

Hotel Muse 

1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

สิทธิ์ซื้อชุดน้ำชายามบ่าย ราคาพิเศษ 500 บาท สำหรับ 2 ท่าน

Hei Yin

1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

Entertainment & Shopping

Movie

ส่วนลด 50% สำหรับบัตรชมภาพยนตร์ Premium Seat 1 คู่

Major Cineplex

1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

ส่วนลด 50% สำหรับบัตรชมภาพยนตร์ Premium Seat 1 คู่

SF Cinema

1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

Spa

ส่วนลด 50% สำหรับบริการนวดน้ำมัน 60 นาที

Oasis Spa

1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

ส่วนลด 50% สำหรับบริการนวดไทย 90 นาที

Let’s Relax

1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

ส่วนลด 50% สำหรับบริการนวดไทย 120 นาที

Health Land

1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

Streaming

สิทธิ์รับชม Viu Premium Package ราย 6 เดือน

Viu

1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

รับส่วนลด มูลค่า 500 บาท

Netflix

1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566

E-Commerce Protection​

ฟรี คุ้มครองความเสียหายสินค้า มูลค่า 200 USD

เมื่อซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์

1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

ขยายระยะเวลาประกันสินค้าเพิ่ม 1 ปี

เมื่อซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ 

1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

Golf

ส่วนลด 50% ค่ากรีนฟี

Summit Windmill

1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

ส่วนลด 50% ค่ากรีนฟี

Panya Golf Club

1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

ส่วนลด 50% ค่ากรีนฟี

Siam Country Club

1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

ส่วนลด 50% ค่ากรีนฟี

Banyan Golf Club

1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

ส่วนลด 50% ค่ากรีนฟี

Black Mountain

1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

ส่วนลด 50% ค่ากรีนฟี

Blue Canyon Country Club

1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

ส่วนลด 50% ค่ากรีนฟี

Santiburi Samui Country Club

1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

Travel

Insurance​

ฟรี ประกันการเดินทาง

เมื่อเลื่อนหรือบอกเลิกการเดินทาง ภายใน 7 วัน 

1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

 

Hotel

รับเงินคืนสูงสุด 10%

Booking.com

1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

รับส่วนลดพิเศษ 8%

Hotels.com

1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

Car

รับส่วนลดพิเศษ 10%

HERTZ ASIA

1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

รับส่วนลดพิเศษสูงสุด 30% 

AVIS 

1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

 

รับส่วนลดพิเศษ 10%

Rentalcars.com

1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

Airport

รับส่วนลดพิเศษ 15% บริการรถลีมูซีนรับ-ส่งสนามบิน

tbrglobal

1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

ส่วนลด 20% บริการตรวจคนเข้าเมืองเลนพิเศษ

speedpass yqnowgroup

1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567