บัตรเครดิต Platinum

E-Commerce​

ฟรี คุ้มครองความเสียหายสินค้า มูลค่า 100 USD

เมื่อซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์

1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

Travel

Insurance​

ฟรี ประกันการเดินทาง

เมื่อเลื่อนหรือบอกเลิกการเดินทาง ภายใน 7 วัน 

1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

Hotel

รับเงินคืนสูงสุด 10%

Booking.com

1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

รับส่วนลดพิเศษ 8%

Hotels.com

1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

Car

รับส่วนลดพิเศษสูงสุด 20%

HERTZ ASIA

1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

รับส่วนลดพิเศษ 10%

AVIS

1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

รับส่วนลดพิเศษ 10%

Rentalcars.com

1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

Airport

รับส่วนลดพิเศษ 10% บริการรถลีมูซีนรับ-ส่งสนามบิน

TBR Global

1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

ส่วนลด 15% บริการตรวจคนเข้าเมืองเลนส์พิเศษ

speedpass yqnowgroup

1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567