บัตรเครดิต Infinite

Hotel Dining 

อภินันทนาการเซ็ตเมนู สำหรับ 2 ท่าน

Capella Hotel

1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

อภินันทนาการบุฟเฟต์ สำหรับ 2 ท่าน

The Peninsula Hotel

1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

อภินันทนาการบุฟเฟต์ สำหรับ 2 ท่าน

So Bangkok

1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

อภินันทนาการเซ็ตเมนู สำหรับ 2 ท่าน

Siam Kempinski Hotel 

1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

อภินันทนาการเซ็ตเมนู สำหรับ 2 ท่าน

Sindhorn Kempinski

1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

อภินันทนาการบุฟเฟต์ สำหรับ 2 ท่าน

Marriott Suriwongse 

1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

อภินันทนาการบุฟเฟต์ หรือเซ็ตเมนู สำหรับ 2 ท่าน

The Athenee Hotel

1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

อภินันทนาการบุฟเฟต์ หรือเซ็ตเมนู สำหรับ 2 ท่าน

Grand Hyatt Erawan Bangkok Hotel

1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

อภินันทนาการบุฟเฟต์ หรือเซ็ตเมนู สำหรับ 2 ท่าน

Renaissance Ratchaprasong Hotel

1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

อภินันทนาการบุฟเฟต์ สำหรับ 2 ท่าน

Shangri La Hotel

1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

อภินันทนาการบุฟเฟต์ หรือเซ็ตเมนู สำหรับ 2 ท่าน

Sheraton Royal Orchid Hotel 

1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

อภินันทนาการบุฟเฟต์ สำหรับ 2 ท่าน

Pullman King Power Rangnam

1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

อภินันทนาการบุฟเฟต์ สำหรับ 2 ท่าน

Kimpton Maa-Lai Hotel

1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

อภินันทนาการบุฟเฟต์ หรือเซ็ตเมนู สำหรับ 2 ท่าน

Grand Hyatt Erawan Bangkok Hotel

1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

อภินันทนาการบุฟเฟต์ หรือเซ็ตเมนู สำหรับ 2 ท่าน

Renaissance Ratchaprasong Hotel

1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

Tea

อภินันทนาการชุดน้ำชายามบ่าย สำหรับ 2 ท่าน

TWG Tea Salon

1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

 

อภินันทนาการชุดน้ำชายามบ่าย สำหรับ 2 ท่าน

Siam Kempinski Hotel

1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

อภินันทนาการชุดน้ำชายามบ่าย สำหรับ 2 ท่าน

Renaissance Ratchaprasong Hotel

1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

อภินันทนาการชุดน้ำชายามบ่าย สำหรับ 2 ท่าน

The Athenee Hotel

1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

อภินันทนาการชุดน้ำชายามบ่าย สำหรับ 2 ท่าน

Marriott Surawongse

1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

อภินันทนาการชุดน้ำชายามบ่าย สำหรับ 2 ท่าน

Kimpton Maa-Lai Hotel

1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

อภินันทนาการชุดน้ำชายามบ่าย สำหรับ 2 ท่าน

Pullman King Power Rangnam

1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

อภินันทนาการชุดน้ำชายามบ่าย สำหรับ 2 ท่าน

Avani Riverside Hotel

1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

อภินันทนาการชุดน้ำชายามบ่าย สำหรับ 2 ท่าน

Sheraton Royal Orchid Hotel

1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

อภินันทนาการชุดน้ำชายามบ่าย สำหรับ 2 ท่าน

So Bangkok

1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

อภินันทนาการชุดน้ำชายามบ่าย สำหรับ 2 ท่าน

Hotel Muse

1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

อภินันทนาการชุดน้ำชายามบ่าย สำหรับ 2 ท่าน

Coffee Academic

1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

อภินันทนาการชุดน้ำชายามบ่าย สำหรับ 2 ท่าน

Dean & Deluca

1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

อภินันทนาการชุดน้ำชายามบ่าย สำหรับ 2 ท่าน

Hei Yin

1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

อภินันทนาการชุดน้ำชายามบ่าย สำหรับ 2 ท่าน

Divana Signature Café

1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

อภินันทนาการชุดน้ำชายามบ่าย สำหรับ 2 ท่าน

Café Claire

1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

Entertainment & Shopping

Movie

ส่วนลด 50% สำหรับบัตรชมภาพยนตร์ Luxury Seat 1 คู่

Major Cineplex

1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

ส่วนลด 50% สำหรับบัตรชมภาพยนตร์ Luxury Seat 1 คู่

Major Cineplex

1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

Spa

ส่วนลด 50% สำหรับบริการสปา ที่ร่วมรายการ

i.Sawan @ Grand Hyatt Erawan

1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

ส่วนลด 50% สำหรับบริการสปา ที่ร่วมรายการ

Le Spa @Pullman King Power Rangnam

1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

ส่วนลด 50% สำหรับบริการสปา ที่ร่วมรายการ

Spa @Athenee 

1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

Streaming

สิทธิ์รับชม Viu Premium Package รายปี

viu

1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

Gift card มูลค่า 1,000 บาท

Netflix

1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

E-Commerce Protection​

ฟรี คุ้มครองความเสียหายสินค้า มูลค่า 1000 USD

เมื่อซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์

1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

ขยายระยะเวลาประกันสินค้าเพิ่ม 1 ปี

เมื่อซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ 

1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

Golf

อภินันทนาการค่ากรีนฟี

Alpine Golf and Sport Club

1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

อภินันทนาการค่ากรีนฟี

Muang Kaew

1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

อภินันทนาการค่ากรีนฟี

Lake Wood Country Club

1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

อภินันทนาการค่ากรีนฟี

Summit Windmill

1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

อภินันทนาการค่ากรีนฟี

Siam Country Club

1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

อภินันทนาการค่ากรีนฟี

Panya Golf Club

1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

อภินันทนาการค่ากรีนฟี

Alpine Golf & Resort Chiangmai

1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

อภินันทนาการค่ากรีนฟี

Nikanti Golf Club

1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

อภินันทนาการค่ากรีนฟี

Banyan Golf Club

1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

อภินันทนาการค่ากรีนฟี

Black Mountain

1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

อภินันทนาการค่ากรีนฟี

Blue Canyon Country Club

1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

อภินันทนาการค่ากรีนฟี

Santiburi Samui Country Club

1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

Travel

Insurance

ฟรี ประกันการเดินทาง

เมื่อเลื่อนหรือบอกเลิกการเดินทาง ภายใน 7 วัน 

1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

ฟรี ประกันการเดินทาง สูงสุด 10 วัน 

รับวงเงินคุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด 2,000,000 บาท 

1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

Hotel

รับ 7 สิทธิพิเศษจากโรงแรมชั้นนำ

Luxury Hotel Collection 

1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

รับเงินคืนสูงสุด 10%

Booking.com

1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

รับส่วนลดพิเศษ 8%

Hotels.com

1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

Car

รับส่วนลดพิเศษ 10%

HERTZ ASIA

1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

รับส่วนลดพิเศษสูงสุด 30% 

AVIS 

1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

รับส่วนลดพิเศษ 10%

Rentalcars.com

1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

Airport

รับส่วนลดพิเศษ 15% บริการรถลีมูซีนรับ-ส่งสนามบิน

tbrglobal

1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

ส่วนลด 20% บริการตรวจคนเข้าเมืองเลนพิเศษ

speedpass yqnowgroup

1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567