Visa Ready

วิธีที่นำนวัตกรรมโซลูชันการชำระเงิน ไปสู่ตลาด

อะไรคือวีซ่า เรดดี้ (Visa Ready)

วีซ่า เรดดี้ (Visa Ready) คือโปรแกรมคู่ค้าที่ให้สัญญาในการยืนยันแนวทางการแก้ปัญหาทางการชำระเงินที่เข้าได้กับมาตรฐานความปลอดภัยและข้อกำหนดของวีซ่า ตราประทับของวีซ่า เรดดี้ (Visa Ready) จะช่วยให้นวัตกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นช่องทางลัดที่จะได้รับการยอมรับระดับโลกได้

การให้รับรองแนวทางการแก้ไขของเรา

อนุมัติในอีกไม่ช้า
High tech team at table working on laptops and tablet.

มาเป็นวีซ่า เรดดี้ (Visa Ready)

ไม่ว่าการจัดหาซอฟแวร์หรือฮาร์ดแวร์ หรือเทคโนโลยีอื่น นี่คือวิธีการทีละขั้นแบบง่ายๆที่ช่วยให้คุณได้รับวีซ่า เรดดี้ (Visa Ready)

ค้นหาการรับรองการดำเนินการ

วีซ่า เรดดี้ (Visa Ready) ช่วยในการเร่งการตอบรับเทคโนโลยีใหม่ๆของร้านค้าและสถาบันการเงิน

ทำงานกับคู่ค้าของวีซ่า เรดดี้ (Visa Ready)

ไม่ว่าจะเป็นร้านค้า ผู้ออกบัตร หรือ ธนาคารของร้านค้าผู้รับบัตร จะช่วยคุณในการหาและนำเอาวีซ่า เรดดี้ (Visa Ready)มาใช้