ช่องทางใหม่
สำหรับ
การชำระเงิน

การชำระเงินผ่านมือถือได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น

Illustration showing $52.9 billion mobile device global transactions from 2010 and a projected 2017 transaction total of $721.4 billion.

Samsung Pay มีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

คลื่นลูกใหม่ของการชำระเงินออนไลน์ที่รองรับด้วยระบบการรักษาความปลอดภัยของวีซ่า
Retailer behind front counter in her shop.
Customer paying his purchase via Samsung pay on his phone.