เข้ามาเป็นซัพพลายเออร์

เข้าร่วมงานกับวีซ่า เพื่อสร้างทุกที่ให้ดียิ่งขึ้น

วีซ่าและซัพพลายเออร์

เราทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์เพื่อพัฒนาแบรนด์ของวีซ่าให้ก้าวไกลไปทั่วโลก

iSupplier Portal

นโยบายของวีซ่า

คำแนะนำเพื่อช่วยให้ซัพพลายเออร์ของเราปฏิบัติงานได้ตรงตามมาตรฐานขั้นสูงสุดของประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ปีกเครื่องบิน
ผู้ชายในชุดสูทกำลังถือแท็ปเล็ต
กำลังชำระเงินด้วยบัตรวีซ่า

ความหลากหลายของซัพพลายเออร์

Business men and women exchanging greetings in office.