ประสบการณ์ของวีซ่า

ร่วมกับทีมวีซ่าและช่วยเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระเงินทั่วโลก

ค้นหา “ทุกๆ ที่”

ร่วมงานกับวีซ่า และค้นหาตำแหน่งที่ท้าทายสำหรับคุณ

ก้าวสู่ระดับโลก

Two seated men discussing laptop display.

นวัตกรรมคือสิ่งที่อยู่ใน DNA ของเรา

Man and woman at table with closed laptop discussing document.

คนของเรา

ความหลากหลาย + การยอมรับความแตกต่างที่วีซ่า


รางวัลทั้งหมดของวีซ่า


การตอบแทนคืนแก่สังคม

ในฐานะที่เป็น บริษัทมหาชน ความรับผิดชอบของวีซ่า จะรวมถึงการที่จะทำสิ่งที่มีคุณค่าต่อสังคม ชุมชนที่เราอาศัยอยู่ การทำงาน และธุรกิจของเรา

การทำให้โลกนี้น่าอยู่และดีกว่าเดิม

ในส่วนของโครงการ Visa GivingStation* นี้เป็นเครื่องมือทางออนไลน์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อให้พนักงานสามารถที่จะมีส่วนร่วมในโครงการMatching Gift และโครงการการเป็นอาสาสมัครของพนักงานวีซ่านี้  * จะไม่ใช่ทุกประเทศที่ได้รับข้อเสนอนี้

โครงการ Matching Gift

การจับคู่ของขวัญของวีซ่านั้น จะบริจาคให้กับองค์กรการกุศลซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดบนพื้นฐานของเงินดอลลาร์ (ไม่มากไปกว่า $5,000 หรือประมาณ 170,000 บาทต่อปีปฏิทิน)

โครงการอาสาสมัครของพนักงาน

พนักงานสามารถจะใช้ GivingStation ติดตามชั่วโมงการทำงานเป็นอาสาสมัครของตัวเอง

รางวัลอาสาสมัครของวีซ่า

วีซ่าจะให้รางวัลแก่พนักงานในแต่ละภูมิภาค 2 ครั้งต่อปี โดยพิจารณาจากจำนวนชั่วโมงการทำงานอาสาสมัครผ่านโปรแกรม GivingStation

คุณพร้อมสำหรับการค้นหาตัวตนของคุณในทุกที่หรือไม่?

ความสนุกในอาชีพของคุณเริ่มที่นี้